PixelImage

Solceller: Miljönyttan viktigare än vinst

Solel: Miljönyttan viktigare än vinst

Villaägaren Percy Nessling i Helsingborg har en solcellsanläggning och bekymmersfria affärer med sitt elbolag Öresundskraft, som hittills inte brytt sig om Skatteverkets muller i momsfrågan.

Percy Nesslings anläggning har varit i gång cirka ett och ett halvt år. Han är vice ordförande i Villaägarna i Helsingborg och bestämde sig tidigt för att dokumentera sitt solcellsprojekt, ända från planering till genomförande och utfall.

Anläggningen kostade 147 000 kronor inklusive bygglovet och prognosen var att den skulle producera 6 000 kilowatttimmar per år. Percy Nessling har fått del av det statliga investeringsstödet, som då var 45 procent, vilket innebär att hans nettokostnad för installationen blev 81 000 kronor.

– Vi hade kalkylerat med att solcellerna skulle ge uppåt 6 000 kWh av de totalt 16 000 vi förbrukar på ett år, men så mycket har det inte blivit. I den bästa av världar skulle de kunnat ge upp till sex kilowatt per timme men har sällan kommit över fem, säger Percy Nessling.

Miljön viktigast

Han säger att på ett år har familjen själv förbrukat 2 400 kWh från sin solcellsanläggning. Resten, 3 300 kWh, har han sålt till Öresundskraft som han har ett femårigt avtal med.

– Med produktion på 5 500 kilowatttimmar blir det ändå en ganska hygglig utdelning, tycker Percy Nessling, men han poängterar att det viktigaste ändå är att bidra med miljövänlig elenergi.

Han har inte haft några problem med debiteringen till och från Öresundskraft. Elbolaget betalar en krona per kilowatt­timme han levererar och när familjen Nessling köper är priset 1,25 kronor inklusive moms. Man ska också tänka på att den köpta elen betalas med redan beskattade pengar, menar Percy Nessling.

– Jag är inte momsregistrerad och det kräver inte heller Öresundskraft att jag ska vara. De sköter allt som har med skatter att göra. Om det i efterhand skulle visa sig att man måste vara momsregistrerad blir det knepigt. Jag har en specialmätare som elbolaget läser av.

Risk för ekonomisk smäll i efterhand

Trots att Percy Nessling är nöjd är han kritisk till hur oklara reglerna är, och för hans egen del kan det bli en ekonomisk smäll om det i efterhand skulle ske en upptaxering till följd av momsreglerna.

– Vi har beräknat att vår investering skulle vara betald på tio år, men det kan i värsta fall röra sig om en betydligt längre tid.

Han vill inte råda andra villaägare att hoppa på tåget i det rådande läget utan tycker att det kan vara klokt att avvakta tills det finns en tydlig lagstiftning och en lika tydlig tillämpning.

Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: Britt-Mari Olsson/Helsingborgs dagblad

Solel - en osäker affär