PixelImage

Elkostnader: 5 nyckelord när du botaniserar bland elavtalen

Elavtal: 5 nyckelord när du botaniserar bland avtalen

Här är orden du behöver kunna när du ska teckna elavtal. Det du framförallt ska undvika är anvisat avtal - elmarknadens svartepetter.

"Rörligt löpande": Löpande betyder att avtalet löper tillsvidare, tills kunder säger upp det. Det rörliga priset ändras normalt varje månad baserat på föregående månads spotpris.

Fastprisavtal: Fastprisavtalen har säkrade månadspriser och ändras inte lika ofta som de rörliga. Det vanliga är att de ändras en gång per månad eftersom basen för de fasta priserna ofta är den månadens priser på elbörsen, Nord pool.

Anvisat avtal: Om man som konsument inte gör ett aktivt val gällande elavtal får man ett anvisat avtal. Varje nätägare har en elhandlare angiven som tillhandahåller det anvisade priset.

Elområde: Sedan 2011 delas Sverige upp i fyra geografiska elområden: Elområde 1 (även kallat Elområde Luleå), Elområde 2 (Sundsvall), Elområde 3 (Stockholm) och Elområde 4 (Malmö). Ett hushåll får handla el från elhandelsföretag över hela Sverige, men priset kommer att bero på var i Sverige hushållet finns.

Spotpris: Spotpriset är det rörliga pris som sätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord pool spot. Spotpriset påverkas av en rad olika faktorer.

Mer om elräkningen

Ta makten över elräkningen

Så fungerar den svenska elmarknaden 2015

13 faktorer som påverkar din elräkning

Elhandlarranking 2015 - efter område