PixelImage

Energipolitik: Så fungerar svenska elmarknaden 2015

Så fungerar den svenska elmarknaden 2015

På 90-talet avreglerades nästan samtidigt alla de nordiska elmarknaderna utom den isländska. Länderna skapade då en gemensam handelsplats, elbörsen Nord pool. El skulle på så sätt bli en konkurrensutsatt vara och därmed bli billigare.

Svartvit illustration med glödlampor som formar SverigeNord pools priser är styrande för de olika ländernas elhandelsföretag när de sedan säljer el till konsumenterna. Notera att bara Nord pool är samnordisk, de olika marknaderna är åtskilda och en svensk elhandlare säljer bara på den inhemska marknaden.

Nord pool är en så kallad spotmarknad. Precis som på en aktiebörs sker handel mellan säljare (elproducenter) och köpare (elhandlare) och varje dag hålls budgivningar på elen som ger det kommande dygnets elpris. Budgivningen utgår från utbud och efterfrågan, elhandelsföretagen gör en uppskattning av hur mycket el som kommer konsumeras av elanvändarna det närmaste dygnet, elproducenterna meddelar hur mycket el som kan produceras och till vilket pris.

Konsumenterna sluter avtal med det elhandelsföretag de vill köpa sin el från. Denna del av marknaden är konkurrensutsatt och man kan alltså välja det företag som passar en bäst, till exempel erbjuder lägst priser eller mest förmånliga regelverk.
Vid sidan av de många elhandelsföretagen finns det också elnätsföretag som äger de nät som elen levereras med. Nätföretagen är färre till antalet och inte konkurrensutsatta. Det enda sättet att byta elnätsföretag är genom att flytta till ett område med annan aktör.

Hur mycket vinst elnätsbolagen får ta ut bestäms i fyraårsperioder och regleras av myndigheten Energimarknadsinspektionen.

Mer om elräkningen

Ta makten över elräkningen

13 faktorer som påverkar din elräkning

5 nyckelord när du botaniserar bland elavtalen

Elhandlarranking 2015 - efter område