PixelImage

Tretton svar på vanliga energifrågor

13 svar på vanliga energifrågor

Vi bad Villaägarnas experter Patrik Wendelius och Malte Rungård att ge svar på några vanliga funderingar kring uppvärmning och energiförbrukning. 

Har du ännu fler frågor? Vänd dig till: villaagarna.se/radgivning


1. Vilket är bästa sättet att spara el?

Vilket sätt att kapa energiåtgången för vårt hushåll är det mest effektiva, normalt sett? Vi är en familj med två tonåringar och bor i en vanlig 70-talsvilla.

Det bästa sättet kan vara att skaffa en mätare, som direkt visar vad ni förbrukar för tillfället och även över tid. Det ger en snabb återkoppling och skapar en medvetenhet om vad olika enheter i hemmet drar.


2. Är solceller lönsamt?

Vi funderar på att installera solceller i vår sommarstuga. Kan det löna sig?

Det kan vara en bra investering och även lönsamt. Många investeringar sker ju också av andra anledningar än att bara vara lönsamma. Att köpa en dyrare duschkabin eller spis är aldrig lönsamt, men det kan ge ett mervärde. 

Med tanke på den belastning de flesta av oss innebär för miljön kan solceller göra gott för samvetet, även om du betalar mer för varje kilowattimme du använder. 

Beroende på solcellernas livslängd och hur mycket du utnyttjar dem, kommer anläggningen förr eller senare att ge billigare el. Du behöver göra en personlig kalkyl för att veta vad det innebär för dig. 


3. Hur sköter jag bergvärme?

Vilket underhåll och skötsel krävs för bergvärme?

Normalt är det inte så mycket under­håll och skötsel med en bergvärme­pump. Men det finns ett par filter som bör rengöras inför uppvärmningssäsongen. Det ena sitter på värme­bärarsidan och görs lämpligen rent innan övriga radiatorsystemet luftas. 

Vissa bergvärmepumpsleverantörer erbjuder serviceavtal och då kan de mäta vissa värden på anläggningen. Detta kan vara bra för att undvika ett kompressor­haveri eller följdskador av ett sådant. Du får även chans att upptäcka om värmepumpen tappat effekt och mer spetsvärme krävs. 


4. Hur mycket energi drar lågenergihus?

Hur små är energikostnaderna för den som bor i ett lågenergihus, jämfört med en helt vanlig villa?

Det finns idag exempel på hus som gör av med så lite energi att solcellerna genererar mer energi än vad huset behöver, så överskottet kan säljas till elnätet. En vanlig villa idag kan behöva mellan 100 och 200 kWh/kvm och år. 


5. Hur långt räcker en braskamin?

Kan en braskamin värma upp vårt hus eller krävs det kompletterande uppvärmning?

Räcker en braskamin för att värma hela huset?Ja, när du eldar i den kan det räcka för att värma upp huset tillfälligt, men det är inte en uppvärmningslösning i ett hus som du bor permanent i.

Det finns pannor för ved- eller pelletseldning, men det är något annat.

 


6. Vilka är misstagen när man byter värmelösning?

Vad ska vi tänka på när vi byter från oljeeldning till en annan värmelösning? 

Rent byggnadstekniskt blir en konsekvens av bytet till en annan värmelösning att skorstenen inte längre kommer att vara varm av eldning. När vindsvåningen då blir kallare ökar risken för fuktskador. Lösningen för att förebygga att fukt tar sig upp på vinden underifrån är att bjälklaget till vinden tätas. 
Läs mer hur du undviker energimissarna


 7. Ladda med sol? 

Hur många solceller krävs det för att driva en ipad? Vore kul att veta!

Det finns portabla solcellsladdare för elektronik, från budgetalternativ för några hundralappar till kvalitetsprodukter för flera tusenlappar. Hur många solceller som behövs beror lite på hur snabbt man vill att det ska ladda. Fler celler ger högre ström vilket ger en snabbare laddning.  


8. Hur mycket el drar golvvärme?

Kan man spara energi genom att ersätta vanliga radiatorer med golvvärme? Eller är det tvärtom?

I de allra flesta hus innebär golvvärme en ökning av energikostnaden. Dessutom gör trögheten i golvvärmen att temperaturen inte regleras direkt när det blir väderomslag, värmen ligger kvar när den inte behövs om temperaturen stiger snabbt ute. Om golvvärmen dessutom kombineras med keramiska plattor, finns alltid en risk att man låter systemet vara på även när huset inte behöver uppvärmning, eftersom kalla golv upplevs som obehagligt.


9. Byta bort direktverkande el?

Vi har direktverkande el – bör vi byta värmelösning? Vilken lösning ska vi välja?

Ja, det är en god idé att byta till något annat. Vad du ska byta till är däremot en sammansatt fråga – beroende på dina behov, huset och din ekonomi, blir svaren olika. Här kan du läsa om de vanligaste värmelösningarna: villaagarna.se/varmesystem


10. Val av bergvärme?

Vi ska byta uppvärmningssystem och kommer att installera bergvärme. Men hur vet vi att vi väljer en pålitlig entreprenör och en hållbar värmepump?

Bergvärme

Entreprenörer kan ni kontrollera på det sätt som Villaägarnas jurister föreslår i infoskriften om att anlita hantverkare – dvs kolla upp företaget och de arbeten som utförts tidigare. Logga in som ­medlem och läs hela skriften här:
villaagarna.se/energi-for-ditt-hus

När det kommer till fabrikat och modeller har Energimyndigheten testat ett antal produkter – dessa tester finns på: energimyndigheten.se


11. Vilket är bästa sättet att få husvärme?

Vilket är idag det mest effektiva sättet att värma sitt hus?

Den värmepump som har högst SCOP*-värde är bergvärmeanläggningar. Sedan handlar det lite om vad man lägger i ordet effektivaste. Det torde ändå vara att utnyttja solen som energikälla genom solvärme ­eller solceller.

* SCOP = årsvärmefaktor, ett mått på värmepumpens verkningsgrad under ett helt år.


12. Spara med energideklarationen?

Enligt energideklarationen borde jag göra vissa saker i mitt hus – men hur vet jag hur mycket pengar det kommer att spara in för mig?

En sakkunnig – t ex den som utför energideklarationen – skulle kunna räkna på vad åtgärden kan ge i besparing. Vad åtgärden kostar att få utförd behöver du ta in offerter från entreprenörer för att få klarhet i.


13. ROT för värme?

Vilka värmeinvesteringar kan jag få ROT-avdrag för?

Installation av braskaminer, ­värmepannor och värmepumpar samt solfångare.