PixelImage

Spara el: Undvik de värsta energimissarna!

Undvik de värsta energimissarna!

Energifrågan är het och föder idéer om gör det själv-projekt för att minska husets energiförbrukning. Men det gäller att veta vad du gör för att det inte ska bli helt fel. 

Notan för fjärrvärme, el och pellets har ju knappast krympt under senare år. Vi vet också att energikonsumtion av fossila bränslen innebär klimatpåverkande utsläpp av koldioxid. Så nog finns det anledning att se över husets energiprestanda.

Kanske isolera källaren eller ordna bättre isolering på vinden? Och varför inte täta huset där det drar in kalluft? Med gör det själv-förtroendet i topp efter andra lyckade byggprojekt är det väl bara att ta fram verktygslådan. Eller?

Riktigt så enkelt är det inte alltid. Till synes ganska enkla åtgärder kan få oväntade konsekvenser om du inte är insatt i hur ett hus kan reagera.

Se upp med för mycket tätning

Alltför mycket tätning för att behålla värmen och stänga ute kylan medför risk för att stänga till uteluftintag och förstöra ventilationen. Luftomsättningen avtar, det blir unken lukt och de boende mår inte bra. I förlängningen kan det innebära att fukten inte vädras bort, vilket kan leda till byggnadsskador som till exempel mögel.

Ett hus ska vara tätt, men det ska ha fungerande ventilation. För att ventilationen ska fungera måste det finnas någonstans där luft kan komma in i huset och någonstans där luften kan lämna huset.

Isolering av vind = ökad mögelrisk

Att bättra på vindsisoleringen är en klassisk energiåtgärd. Men ökad isolering sänker temperaturen på vinden, vilket ökar risken för fuktproblem som mikrobiell påväxt och i värsta fall röta som förstör träkonstruktionen. Isoleringen kan också stänga öppningar för den luftomsättning som behövs för att hålla vinden torr. Se till att vinden har öppningar där luften kan passera.

– Mögelprickar på yttertakets insida varnar för fukt. Då behövs en kontroll av bjälklagets täthet och se även till att behandla påväxten, säger Patrik Wendelius, Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare. 

Hus byggda före 80-talet kan ha bristfällig tätning i bjälklaget upp mot vinden. Hus byggda senare kan ha slarvigt utförda tätningar vid genomföringar i bjälklaget, som vindslucka och skorsten. Risken finns då att varm inomhusluft kan komma upp genom bjälklaget, kondensera där och orsaka skador.

Ska huset tilläggsisoleras bör bjälklaget mellan bostaden och vinden ha en effektiv ångbroms eller att bjälklaget kompletteras med en ångbroms under tilläggsisoleringen. Kontrollera först genomföringarna och täta med plastad drevning, där det behövs.

illustraion energimissar

Golvvärme kan bli fuktfälla

Golvvärme installeras ofta med motivet att med varma golv kan inomhustemperaturen sänkas och energi sparas. I äldre hus, byggda före 80-talet, saknas ofta isolering under grundplattan och det blir knappast någon energivinst. Då är inte golvvärme ett bra val eftersom energiförbrukningen blir mycket högre.

Ska golvvärme få bra energiprestanda rekommenderas minst 250 mm isolering mot marken, vilket framgår av information som Boverket tagit fram. I praktiken innebär det att golvvärme endast passar hus som redan har ordentligt isolerad bottenplatta.

Golvvärme på delar av markplattan kan föra med sig oväntade fuktproblem. Värmen från golvet bildar ånga som trycks ut mot andra delar av golvkonstruktionen eller mot väggarna.

– Själva golvvärmen kan klara sig, men i andra ändan av huset kan fuktskadan komma. Det kan vara farligt om det ligger träreglar mot betongplattan, förklarar Alf Hagberg, energirådgivare i Nyköpings kommun.

illustraion energimissar

Kunskap krävs för källaråtgärder

Kylan tränger på från golv och väggar i källaren. Men att isolera en källare är inget du bör göra utan att ha rejält med kunskap.

Invändig isolering av källare och golv kan skada huset. Om du stänger in en yttervägg med isolering mot den kalla yttre marken risker du att bygga in fukten.

- Jag har sett åtskilliga gillestugor, där man försökt bättra på med isolering inifrån. Det blir sällan bra, säger Alf Hagberg. Enda möjligheten att isolera inifrån är med så kallad luftspaltsmatta direkt mot golv och väggar. Då finns utrymme för fukten att ventileras bort.

På golvet lägger du cellplastisolering som fördelar lasten, och ovanpå detta kan sedan nytt golv läggas.

Isolering bör göras utifrån eftersom källarväggarna då hålls varmare och torrare. Det utförs lämpligen när dräneringen behöver göras om.

Läs mer om ventilation och isolering

Illustrationer: Mars Jerndahl