PixelImage

Enstegsmetoden: allt började på 70-talet

Enstegsmetoden började på 70-talet

Enstegsmetoden – från energikrisens dagar till det första fallet med husägare som stämmer byggföretaget.

Tidigt 1970-tal: I samband med energikrisen tilläggsisoleras många svenska murade hus med den så kallade enstegsmetoden – och på sten och tegel fungerar detta bra.

Slutet av 1980-talet: Nu börjar enstegsmetoden användas i liten skala på nybyggda hus uppförda med hjälp av träregelväggar.

1990-talet: Från senare hälften av 90-talet blir enstegsmetoden på träregelkonstruktioner allt vanligare i nybyggda småhus och lägenheter.

I British Columbia, Kanada, blir det skandal när det visar sig att omkring 80.000 bostäder (s.k. leaky condos) är drabbade av mögel – som en följd av enstegstätade fasader.

2002: Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) rapporterar om problem med fukt i fasaderna i nybyggda bostadsområdet Hammarby sjöstad i Stockholm.

2007: Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) larmar om att enstegsmetoden inte håller måttet, och problemet börjar uppmärksammas i medier.

2009: Boverket slår fast att ”väggkonstruktionen är felaktig och uppfyller inte de krav som samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet”. Över 100 småhusägare i Helsingborg går samman och stämmer NCC, med krav på att enstegstätade fasader ska bytas ut.