PixelImage

Bluffmakare på den svenska marknaden

För bra för att vara sant?

Trådlös utdrivning av källarfukten och fasadfärg som hjälper till att spara energi – nog låter det smart!? Men passa dig, det förekommer bluffmakare på den svenska marknaden, varnar Villaägarnas experter.

elektroosmos arid dränering

Visst är det underbart att bo i hus – men nog finns det också bekymmer som man gärna skulle vilja hitta en hållbar lösning på, en gång för alla. Som risken för fukt och mögelproblem i källaren. Eller att hitta sätt att spara energi och få ner de ruskiga elräkningarna. Det här suget efter att hitta nya lösningar lockar till sig många företag som försöker tjäna pengar genom att sälja bluffprodukter.

Johan Smeds, byggnadsteknisk expert hos Villaägarna, varnar nu för några av de här produkterna som finns på marknaden.

– Det är inte överraskande att det är just inom dessa områden som det dyker upp ”mirakelprodukter”. Fukt och energi är sådant som bekymrar och engagerar många svenska småhusägare, säger han.

Svårt att genomskåda

Det går helt enkelt att slå mynt av oron som finns. Dessutom är det områden där man kan marknadsföra lösningar med rätt luddiga tekniska resonemang som kan vara rätt svåra att förstå – och därmed svåra att genomskåda för en lekman.

Så är till exempel fallet med de produkter som regelbundet dyker upp med löften om att för gott lösa problem med fukt i källaren. De förekommer inte minst på den tyska marknaden och det finns en rad olika företag och produkter som använder liknande principer för att tränga bort fukten. Här i Sverige är det just nu Dry power-metoden som förekommer, och den har bland annat visats på villamässor. De hänvisar i sin marknadsföring till ”beprövad teknik och välkända principer om elektroosmos”.

– Det är en klassisk metod att undvika frågor; många vill inte ifrågasätta något som sägs vara ”välkänt” och att en teknik är beprövad låter ju fantastiskt, säger Johan Smeds.

Inget stöd för Dry Power/Arid/Källartorken

Han ifrågasätter i och för sig inte att tekniken är beprövad och den ”välkända” principen handlar i korthet om att vätska drivs ut ur ett material med hjälp av elektrisk laddning. I Dry powers fall sätter de in elstift i väggen och kopplar elkablar till stiften.

– Det finns absolut bevis för att elektroosmos fungerar, men det man har tittat på är att minska vattenhalten i jord – jag har inte stött på något stöd för att det skulle kunna verka på samma sätt i en källarvägg.

Företag som marknadsför liknande lösningar hänvisar också ofta till att deras system är ”kapillärbrytande”, berättar Johan Smeds. Det skulle i så fall innebära att de motverkar de så kallade kapillärkrafterna som kan göra att fukt tränger upp genom källargolvet.

– Vilket är ganska ointressant i de här fallen, för även om det fungerar så kommer ju mycket fukt in från sidorna och där har inte kapillärkrafterna samma betydelse.

Thermoshield fasadfärg

En annan produkttyp som dyker upp regelbundet erbjuder en lösning på problemet med energianvändning och skenande elräkningar. I det segmentet hittar man bland annat fasadfärgen Thermoshield/Termoskydd. Som namnet antyder ska den fungera som ett skyddande skal på huset och därmed hålla kvar värmen.

– Ja, det kan man väl tänka sig att färgen också gör i praktiken. Om det inte vore för att många svenska hus har en luftspalt i fasadkonstruktionen och då gör ju inte ett ytterligare skal någon nytta. Dessutom är våra hus som regel så bra isolerade, så det finns ingen mening med att jaga energitjuvar just i fasaden. Det kanske kan vara aktuellt i andra delar av Europa där husen är byggda på annat sätt.

Reflektorer bakom radiatorer

Av samma anledning avfärdar han en annan produkttyp; den som ska behålla värmen i huset genom att man monterar en värmereflektor bakom sina element. Principen är alltså att värmestrålningen ska reflekteras ut i rummet, istället för att röra sig in i väggen.

– Men det där är inget problem i praktiken i ett normalt svenskt hus. Isoleringen i väggarna gör att värmen inte kan tränga in så djupt i alla fall. I ett dåligt isolerat stenhus kanske det skulle kunna vara relevant.

Thermoreflekt

Ytterligare en bluff som har med värme och isolering att göra är en produkt som består av en tunn folie, vilket då ska innebära att det går ovanligt smidigt att isolera sitt hus. Den här produkten marknadsförs bland annat med argument om tester som gjorts i rymden, där det ju är ytterst viktigt att ha god fungerande isolering.

– Det är klart lurendrejeri. Det är säkert inget fel på testerna, men däremot kan man inte dra slutsatsen att det fungerar lika bra för att isolera ett hus, säger Johan Smeds.

Den främsta anledningen till det är att det inte finns någon atmosfär i rymden. I rymden kan värmeförlusterna begränsas genom att minska strålningsförluster. Här nere på jorden tillkommer dock konvektionsförluster, det vill säga värmeförluster som uppstår genom luftrörelser.

Hänvisar till irrelevanta tester

Att hänvisa till olika slags tester är ett rätt vanligt grepp i marknadsföringen av olika bluffprodukter, enligt Johans Smeds. Vilket även en del seriösa företag också gör, understryker han, så man kan inte ifrågasätta en produkt bara för att den marknadsförs på det sättet.

– Men som i fallet med isoleringsfolien kan testerna som de hänvisar till vara irrelevanta. De brukar också vara noga med att rada upp olika certifieringar av produkten, men även det är ofta sådant som inte säger något alls om kvalitet eller funktionsduglighet.

Testerna är inte heller alla gånger utförda av något tillförlitligt institut, utan en del företag lyfter fram tester som de själva har utfört. Vilket knappast seriösa aktörer gör.

En annan typisk del av bluffmakeriet i branschen är att det finns en liten elektronisk apparat med i lösningen, menar Johan Smeds.

– Vi har en övertro till vad sådana här apparater kan åstadkomma och det är bluffmakarna inte sena att utnyttja.

"Nöjda kunder"

Företagen som säljer dessa produkter är som regel mycket skickliga på marknadsföring, konstaterar han.

– Det finns exempel på produkter som har marknadsförts via diskussionsforum på internet, där det har skapats falska identiteter som gjort inlägg om hur nöjda de är med den produkt de har köpt. Visst kan det ofta avslöjas, men säkert inte alla gånger – och att köpa något som andra har goda erfarenheter av är både vanligt och i princip vettigt. Men det faller ju helt när erfarenheterna är påhittade.

Ytterligare ett knep som återkommer är att man lyfter fram referenser från nöjda kunder.

– Det har kommit fram exempel på kunder som har varit falska eller ”köpta”, så det skulle jag inte rekommendera att man tar som en garanti.

Därmed inte sagt att han tror att det inte finns nöjda kunder som handlar produkterna. Han är övertygad om att en del småhusägare kan ha fått förbättrad fuktsituation i källaren efter en installation av ett system som bygger på elektroosmos.

– Men att det skulle bero på produkten tror jag inte. Däremot tvingas man som regel göra andra åtgärder i källaren i samband med installation, som att gräva upp runt grunden, rensa dräneringsrören ordentligt, tilläggsisolera källarväggen med dränerande isolering, förbättra ventilationen inomhus, byta till diffusionsöppen färg på källarväggar. Det kan helt klart bidra till en förbättring.

Tveksam garanti

Ett annat argument som många företag lyfter fram för att man ska kunna känna sig trygg med sitt köp är att de lämnar garanti på att det fungerar. Men deras garantier ger inte Johan Smeds heller mycket för.

– Jag har sett fall där de kommer och gör någon justering i slutet av garantitiden, utan att det ger någon långsiktig förbättring. Det händer ju också att företagen försvinner från marknaden och då är inte en garanti något värd.

Han berättar att han har sett offerter från bland annat företag som utför källaravfuktning med tveksamma metoder. Där har det varit ”stora summor” på runt 100 000 kr som köparen har fått punga ut med.

– Dessutom kan det ligga en stor del som grund för ansökan om ROT-avdrag. Det innebär alltså att vi alla är med och betalar för de här bluffprodukterna med skattemedel – och det är upprörande!

Tips för att inte bli lurad

Hur ska man då kunna undvika att hamna i fällan som de skickliga marknadsförarna har gillrat?

För det första ska man ta tid på sig inför ett köp, tipsar Johan Smeds. Man ska inte nappa på något erbjudande från telefonsäljare eller någon som ringer på dörren. Istället ska man själv undersöka marknaden så gott det går och kontakta dem som verkar intressanta. Vilket inte är en hundraprocentigt säker metod för att undvika att bli lurad, eftersom de är så skickliga på att få sin marknadsföring lockande och övertygande.

– Generellt kan man väl säga att man ska dra öronen åt sig om det låter för bra för att vara sant. För i så fall brukar det inte vara sant. Om något verkar misstänkt, kontakta även gärna Villaägarnas fria rådgivning.

Vill du veta mer?

Undvik de här produkterna!