PixelImage

Fibertrubbel: Så hittar du rätt fiberleverantör

Fibertrubbel: Så hittar du rätt fiberleverantör

Oskäliga avtal, dyrt, svårt att förstå villkoren... Att hitta rätt fiberleverantör är inte det lättaste. Och den som bor i samfällighet bör tänka sig för ett extra varv innan man skriver på första bästa erbjudande. En som vet är Anne-Kathrine Mattsson, ordförande i Färglavens samfällighet i Mariefred.

I takt med att vi börjar använda allt fler digitala tjänster i våra hem ökar behovet av snabb bredbandsanslutning, och fibernäten sprider sig i rask takt över landet. Men det är en kostsam och komplex tjänst, och många har funderingar kring erbjudanden som kommer – och en del är besvikna på fiberföretagen. Det visar tillströmningen av ärenden till Telekområdgivarna, en organisation som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Under årets första kvartal fick de in fler ärenden än någonsin tidigare sedan organisationen startades för nästan tio år sedan.

– När det gäller fiber är det som dominerar att folk vill ha hjälp att tolka och bedöma villkoren i erbjudanden de fått, säger Mattias Grafström, vd på Telekområdgivarna.

samfälligheter

Pekar på problem med avtalen

Mattias Grafström anser att många av avtalen är sämre än telekomavtal.

– Det kan vara villkor som är oskäliga, som att det är väldigt dyrt för kunden att säga upp avtalet innan leverans eller att man förväntas ge entreprenören livstids tillstånd att gräva på tomten.

Konsumentverket gjorde tidigare i år en stickprovsgranskning av avtalsvillkoren i fibererbjudanden till villaägare.

– Stickproven visade att det finns prob­lem med dagens avtalsvillkor. För det första är det många konsumenter som tycker att det är svårt att ta ställning till vad avtalen innebär, alltså att veta vad de egentligen går med på, säger Cecilia Norlander på Konsumentverket.

Svårtolkade avtal

Hon håller med om att det även är många avtal som innehåller anmärkningsvärt höga uppsägningskostnader.

Det kommer inte in så många anmälningar kring fiberanslutningar till Konsumentverket, konstaterar Cecilia Norlander. Men hon tror att det finns ett stort mörkertal.

– Det är som sagt en komplex tjänst med svårtolkade villkor – och det är ju ingen som lämnar in anmälan om att det är svårt att förstå avtalet. Man är helt enkelt osäker på när och i så fall vad man ska anmäla.

Konsumentverket anser ändå att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen på marknaden. Under hösten gör de därför en djupare granskning av branschen och inleder tillsynsärenden mot de bolag som de upptäcker har oskäliga avtalsvillkor.

Även om det inte kommer in så många klagomål som man kanske kunde ha förväntat sig så rymmer deras databas över anmälningar ett antal exempel på anmälare som har reagerat på "oskäliga avtalsvillkor" och "vilseledande marknadsföring" i samband med fiberanslutningar. Bland de anmälda företagen finns såväl de stora telebolagen som mindre aktörer.

Andra krav för samfällighet

Svensk infrastruktur är ett av de bolag som blivit anmälda, vid 15 tillfällen sedan maj 2011. En av dem som har reagerat starkt mot företagets marknadsföring och avtalshantering är Anne-Kathrine­ ­Mattsson, ordförande i Färglavens sam­fällighet i Mariefred.

En samfällighetsförening består ofta av fastigheterna i ett radhusområde eller ett område med fristående grupphus med mindre tomter. Samfälligheten ska tillgodose vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår.

I de här områdena finns något som på fackspråk brukar kallas för gemensamhetsanläggningar. Det är grönytor, lekplatser, parkeringsytor, garage, infarts- och gångvägar och annat som de som bor i området använder gemensamt.
Om man bor i en samfällighet kan därför fiberanslutning bli en fråga för samfälligheten att besluta om eftersom det sannolikt kommer att beröra mark som ägs gemensamt.

– I början av september fick jag reda på att Svensk infrastruktur börjat skriva avtal med fastighetsägare i vår samfällighet. Men företaget har ingen rätt att gräva på samfällighetens mark utan att ha fått tillstånd av samfälligheten, säger Anne-Kathrine Mattsson.

Hon upplever det som något av en "utpressningssituation":

– Om det är många av våra medlemmar som har skrivit avtal är det klart att vi i styrelsen kan känna ett ansvar för att de ska få det som de förväntar sig, alltså det de tror att de har beställt.

Avtal kan vara bindande

Pär Wikingsson, jurist på Villaägarna, pekar på att ett avtal mellan fiberföretaget och en enskild fastighetsägare skulle kunna anses bindande, vilket då kan leda till tvister om samfälligheten inte lämnar sitt tillstånd till fiberföretaget att gräva och anlägga fiber på samfällighetens mark.

Anne-Kathrine Mattsson konstaterar att det första som krävs är att samfälligheten har inskrivet i anläggningsbeslutet att de ska tillhandahålla bredband eller motsvarande tjänst. Det har inte Färglavens samfällighet, och det krävs en ny förrättning där en lantmätare beslutar att samfälligheten också ska förvalta denna typ av anläggning. En annan lösning kräver ändå beslut med kvalificerad majoritet på föreningsstämma.

– Det är alltså en större process bakom, och det är verkligen överraskande att ett företag som har arbetat med detta i ett flertal år inte vet hur man går tillväga.

Rotavdrag på arbetskostnaden?

Ytterligare en felaktighet som hon pekar på i Svensk infrastrukturs erbjudande till samfällighetens fastighetsägare är att de lämnar prisexempel med rotavdrag på arbetskostnaden.

– Om vi ska tillhandahålla bredband kommer vi att köpa tjänsten som samfällighet, och då går det inte att göra rotavdrag. Det är bara privatpersoner som kan göra det. Dessutom skulle vi förstås aldrig köpa en så här stor tjänst av första bästa leverantör som dyker upp – vi skulle givetvis ta in offerter från flera företag först.

Text: Peter Wiklund
Foto: Malin Hoelstad


Du vet väl att Villaägarna erbjuder serviceavtal med rådgivning för samfällighetsföreningar? Läs mer om serviceavtalet!