PixelImage

Gruvan expanderar: De som tvingas flytta ska få en rättvis ersättning

Gruvan expanderar: De som tvingas flytta ska få en rättvis ersättning

Kompensationsmodellen är klar för de villaägare i Malmberget och Kiruna som måste flytta när gruvverksamheten utvidgas. Nu ligger fokus på att få till ett bra genomförande.

Porträtt utomhus på Lars Stålnacke, Villaägarna i Kiruna

Lars Stålnacke, ordförande i Villaägarna i Kiruna.

Villaägarna i Kiruna, Villaägarna i Gällivare kommun och Villaägarnas Riksförbund har under flera år arbetat för att se till så att de småhusägare som måste flytta på grund av LKAB:s utökade gruvverksamhet i Malmberget och Kiruna ska få en rättvis ersättningsnivå. Det är nu klart med en kompensationsmodell.

Men än återstår mycket arbete för att säkerställa att fastighetsägarna i slutändan inte kommer att lida någon ekonomisk förlust. När gruvdriften berör samhällen så att fastigheter måste rivas bör de boende ersättas så att de inte lider någon ekonomisk skada. Det är något som lokalföreningarna, tillsammans med Villaägarnas Riksförbund, har arbetat aktivt med under flera år.

Nästan en fjärdedel, cirka 10 000 personer, i Kiruna och Malmbergen kommer på sikt att behöva flytta. 2010 gjordes en lagändring i expropriationslagen, dels höjdes ersättningsnivån till marknadsmässigt pris plus 25 procent, dels försvann egnahemsskyddet. LKAB fastslog då att man skulle följa den nya lagen.

– Vi, i Villaägarna i Kiruna, insåg att en ersättningsnivå i denna storlek skulle medföra en samhällsrivning istället för en samhällsomvandling. Detta då marknadspris plus 25 procent här uppe i Norrland inte på långt när skulle räcka till att bygga sig ett likvärdigt ersättningshus, säger Lars Stålnacke, ordförande i Villaägarna i Kiruna.

Lokalföreningarna och riksförbundet genom chefsjuristen Ulf Stenberg har arbetat hårt för att komma fram till en rimligare ersättningsnivå. Det har bedrivits lobbying gentemot såväl kommunpolitiker som riksdagspolitiker. Man har även engagerat sig i juridiska mål och framfört sina ståndpunkter i radio, tv och tidningar.

Till slut gav arbetet ett lyckat resultat och förra året gick LKAB ut i media och berättade att man bestämt sig för att ersätta samtliga privata fastighetsägare med ersättningsfastighet inklusive tillhörande fastighetstillbehör, berättar Lars Stålnacke.

Ersättningsmodellen för villaägare och övriga privata fastighetsägare är ett likvärdigt ersättningshus eller marknadsmässigt pris plus 25 procent.

Med en klar kompensationsmodell har nu Villaägarnas fokus flyttat till själva genomförandet av flytten. Berörda ska inte drabbas ekonomiskt.

– Idag arbetar Villaägarna i Kiruna tillsammans med Villaägarna i Gällivare och Villaägarnas Riksförbund för att fastighetsinlösningen med ersättningshus ska ske genom fastighetsreglering. Detta är den optimala lösningen, då den inte utlöser kapitalvinstbeskattning för de villaägare som berörs. Kapitalvinstbeskattning behöver inte ske förrän ersättningsvillan säljs.

Skulle en ansökan om fastighetsreglering avslås av Lantmäteriet innebär det att inlösningen kommer att ske genom ett jordabalksköp.

– Detta skulle dock vara negativt för många villaägare, bland annat skulle det medföra att kapitalvinstbeskattningen tidigareläggs. För vissa villaägare kan det innebära att man av ekonomiska skäl blir tvungen att tacka nej till ett ersättningshus, förklarar Lars Stålnacke.

Något som ytterligare skulle kunna försvåra för villaägarna är om den utredning av diverse skattefrågor på fastighets- och stämpelskatteområdet som regeringen beslutade om förra året försämrar förutsättningarna.

– En förändring av beskattningen vid fastighetsreglering, som innebär omedelbar kapitalvinstbeskattning, tror vi faktiskt skulle innebära att delar av bostadsbeståndet av privata villor i Malmfältet inte återuppbyggs. Fast vi försöker påverka politikerna även i den här frågan, säger Lars Stålnacke.

Text: Camilla Randerz Cevung
Foto: Fredric Alm