PixelImage

Husbygge: 14 tips innan du startar

14 tips för husbygget

Referenser på den som ska utföra arbetet och noggrann dokumentation. Det är en god början när du ska starta upp ett husbygge - men läs alla punkter nedan för att vara så väl förberedd som möjligt.

Hammare och spik

 1. Begär referenser från andra kunder.
 2. Be entreprenören visa upp sitt F-skattebevis.
 3. Kontrollera företagets ekonomi. Du kan till exempel kolla hos Kronofogden om företaget är restfört eller har skulder registrerade.
 4. Väljer du totalentreprenad har du endast en avtalspart och ska slippa diskussion angående vem som ansvarar för fel, med mera.
 5. Kontrollera att den som ska teckna avtalet för företagets räkning är behörig firmatecknare.
 6. Använd kontraktsmallen ABS 09.
 7. Var noga med att dokumentera alla överenskommelser och löften skriftligt i avtalet.
 8. Få klart för dig vad som inte ingår i avtalet. Vem bekostar bygglov? Vad gäller för tillval?
 9. Avtala om att du ska ha rätt till vite vid entreprenörens dröjsmål.
 10. Se till att det finns ett färdigställandeskydd och att entreprenören har försäkringar som gäller under byggtiden.
 11. Se till att det enligt kontraktet är du som ska utse besiktningsman.
 12. Anlita en oberoende certifierad kontrollansvarig.
 13. Se över din egen budget – se till att ha marginal för tilläggsbeställningar och tänk på att kostnader för t ex anslutning av vatten, avlopp och el tillkommer.
 14. Gå aldrig med på att förskottsbetala! Se till att ha en så baktung betalningsplan som möjligt, dvs att de största kostnaderna kommer i slutet och efter byggprocessen.

Husdrömmen som gick i kras