PixelImage

Fakta: Tomträtt för småhus

Fakta: Tomträtt för småhus

Allt fler väljer att friköpa sina tomter. Men det finns fortfarande många tomträtter kvar - här läser du fakta om tomträtt.

  • Tomträttens historia är över hundra år gammal. 1907 infördes denna typ av besittningsrätt som gjorde det möjligt för fler att bygga eget hus genom att hyra tomten från kommunen istället för att köpa den. Tomträttsavtalen är i praktiken eviga. De som skrevs före 1953, som på Färjestad i Karlstad, löpte på 60 år med oförändrad hyra. När de sedan förnyades följer de dagens lagstiftning.
  • Tomträttshyrorna höjs normalt vart tionde år. Kommunerna använder olika beräkningsmodeller för att bestämma årshyran, men de flesta utgår från marktaxeringsvärdet från senaste fastighetstaxeringen.
  • Marktaxeringsvärdena har ökat kraftigt under hela 2000-talet och betydligt mer än hushållsinkomsterna. Det har bidragit till att det blivit otryggt med tomträtt.
  • Alla kommuner låter dagens tomträttshavare friköpa sina tomter om de vill. Friköpspriset är ofta en viss procentsats av marktaxeringsvärdet men det varierar mycket mellan kommunerna: i Karlstad 50  procent, i Göteborg 65 procent och Luleå 70 procent.
  • Allt fler väljer att friköpa sina tomter. För 15 år sedan fanns cirka 90 000 småhus med tomträtt i Sverige, idag ca 50 000.
  • Det upplåts numera väldigt få nya tomträtter till småhus i kommunerna.
  • Villaägarna har länge arbetat för att få rimliga villkor för landets tomträttshavare. Förbundsjurist Lena Södersten har bland annat medverkat som expert i en statlig utredning som hade ett förslag klart 2012. Detta innebär bland annat ett tvingande maxtak för hur hög tomträttshyra kommunerna kan kräva. När ett riksdagsbeslut kan komma är dock fortfarande oklart.

Text: Katarina Averås

Tomträtt: Den höjda kostnaden kom som en chock