PixelImage

Fritidshus: Köpa fritidshus - så undersöker du huset

Köpa fritidshus: Så här undersöker du huset

Intresset för att köpa fritidshus är stort. Håll huvudet kallt och tänk efter innan du slår till, så ökar du chanserna att få det fritidsboende som just du drömmer om. Villaägarnas expert tipsar om hur du undviker fällorna.

Kontrollera husets svaga punkter

1. Taket

Om taket har pannor, kontrollera att de ligger på plats och är hela. Lyft på några och kontrollera hur träläkten som bär upp pannorna ser ut. Är den hel och fri från röta? Finns mycket löv, barr och annat organiskt under pannorna? Finns det underlagspapp under läkten?

Om huset har ett platt eller låglutande tak är det extra viktigt att kontrollera taktäckningen. Denna konstruktion är mycket skadebenägen. Enklast kontrolleras detta på vinden.

2. Fasaden

Kontrollera att en putsad fasad är hel och se till att åtgärda sprickor på ett fackmannamässigt sätt. En träfasad bör vara fri från påväxt och färgen utan sprickor. Är panelen frisk i nederkant eller känns virket mjukt?

3. Fönster och dörrar

Är virket i bågar och karm friskt och hårt? Är målningen täckande och utan sprickor och är glaskittet utan sprickor? Har ett kopplat tvåglasfönster öppen ventilation mellan fönsterbågarna?

4. Vinden

Finns det tecken på fuktskador såsom färgförändringar, svarta prickar eller ruttna brädor? Luktar det friskt på vinden? I hus byggda efter 1970 och i tilläggsisolerade hus finns mycket isolering. Om det finns otätheter i vindsbjälklaget kan ett litet tillskott av fukt från bostaden skapa stora problem.

5. Källaren

Bör ha ett trefaldigt fuktskydd: dagvattensystem – hängrännor och stuprör – som avleder vatten som träffar husets tak, fuktskydd och värmeisolering på väggen som hindrar markvattnet från att komma i kontakt med huset samt dränering som leder bort markvatten.

6. Grunden

Kan krypgrund inspekteras? Känns väggarna fuktiga? Luktar det jord? Finns tecken på fuktskador under huset, såsom svarta prickar, mögel eller ruttet trä? Den mest kritiska perioden är juli-september.

7. Marken

Hur ser marken ut runt huset? Finns närliggande sluttningar som medför att vatten rinner mot huset?

8. El

Klarar huvudsäkringen av att du kör element, varmvattenberedare och spisen samtidigt? Undersök om jordfelsbrytare om finns, om inte är det bra att planera för att en sådan monteras in.

9. Vatten och avlopp

Hur är vattentillgång och vattenkvalitet om huset har egen brunn? Om det finns en tank eller trekammarbrunn; är avloppet godkänt av kommunen?

10. Ta hjälp av en expert!

Du som är medlem är välkommen att kontakta oss på rådgivningen för att ställa frågor om just det fritidshus som du är spekulant på.

Vill du veta mer om fritidshus?

Du vet väl att medlemmar får kostnadsfri rådgivning? Fråga Villaägarnas experter!

Är du i köpartagen och ska ta hjälp med renovering? Så undviker du fuskbyggare!

Hitta kvalitetssäkrade hantverkare