PixelImage

Bygga: Arkitekten ser lösningarna

Arkitekten ser lösningarna

Dags att bygga ut eller bygga om? En lyhörd arkitekt kan ge nya smarta problemlösningar, hjälpa till med bygglov och effektivisera hela bygget.

Att bygga ett eget unikt arkitektritat hus förblir kanske en dröm för de flesta, men desto fler villaägare kommer att i något livsskede bygga om eller bygga ut huset.

I mäklarnas villaannonser är ”arkitektritat” en kvalitetssignal och försäljningsargument. Ändå finns det många villaägare som aldrig anlitat arkitekt. Det är lite märkligt. Vi överlåter villan i händerna på snickare, målare och andra hantverkare, men tycker att vi som husägare är kompetenta att själva fundera ut bästa utformning och planlösning på vår tillbyggnad.

För medan målarens arbete ger omedelbar synlig effekt omfattar arkitektens kompetens mycket mer än en ritning. Det inkluderar förmågan att se till långsiktig bostadskvalitet, sådant som märks i de harmoniska proportionerna, en effektiv planlösning, en vindskupas placering, att farstutrappen utnyttjar förmiddagssolen eller att du från köksfönstret får utsikt över barnen i sandlådan. Kort sagt, allt det som dag efter dag gör vardagslivet i ditt hus bättre och därmed är en investering värd sitt pris flera gånger om.

Det är viktigt att komma ihåg att det är du som villaägare som bestämmer förutsättningarna. Det är ditt hem det gäller! Du tar en första kontakt med arkitekten, som sedan kommer hem till dig för att se det tänkbara uppdraget i verkligheten. Redan då är det bra att ha bestämt det besökets omfattning och om det ska debiteras. Personkemin ska fungera mellan dig och arkitekten. Då ökar chanserna att du blir nöjd.

När ni sedan kommit överens tar arkitekten fram ett enklare skissförslag som fungerar som diskussionsunderlag. Kanske väljer ni att stanna där. Om inte, arbetar arkitekten fram mer detaljerade ritningar, som kan användas till bygglovsansökan eller som byggritning för hantverkare.

Undvik missförstånd genom att dokumentera skriftligt allt som bestäms, hur arbetet ska fortskrida och vad det kommer att kosta.

TIPS!

  • Ska du bygga ett ”kataloghus”? Husföretagen erbjuder ofta en av sina egna arkitekter. Vill du ha ett mer opartiskt öga, kan du anlita en fristående arkitekt för att jämföra för- och nackdelar med olika hustyper och ge tips om materialval och planlösningar.
  • ROT-avdrag? Arkitekttjänster berättigar inte till ROT-avdrag.
  • Vad kostar det? Det finns ingen fastslagen timtaxa för arkitekter, men enligt arkitekternas egen branschorganisation Sveriges arkitekter, tar de flesta 600–900 kr/timme.
  • Gratis rådgivning får du som är medlem i Villaägarna

Vill du veta mer?

5 råd när du anlitar en arkitekt

Foto: Love Lannér/Folio