PixelImage

Fritidshus: Så samsas ni om fritidshuset

Så samsas ni om fritidshuset

Ett samägt hus kan vara en perfekt lösning för en hel släkt. Flera familjer får sköna semesterveckor, släktfester och avkopplande helger till betydligt lägre kostnad och mindre arbetsinsats än om man har ett eget sommarhus. Här kommer de bästa tipsen på hur ni samsas om det delade fritidshuset.

Med ett avtal om hur delägarna ska disponera huset kan hela släkten njuta av huset och föregripa ägarkonflikter. Som alltid gäller det att sträva efter samförstånd och smidiga lösningar för alla. Det är rätt vanligt att till exempel en syskonskara som tar över föräldrarnas hus inte skriver något avtal om huset. I så fall gäller samäganderättslagen. Men det skadar aldrig att ha ett avtal som skapar ordning i samägandet.

– Avtalet bör skrivas av en jurist, eftersom det är ganska komplicerat och mycket att ta hänsyn till, säger Terese Wallinder, chef för Villaägarnas rådgivningsavdelning.

Fem tips som förenklar samägande av fritidshus

  • Drift och underhåll klaras bäst om det finns ett konto där delägarna sätter in pengar årligen. Skötsel, drift och underhåll bör betalas av delägarna utifrån deras andelar. Den som äger en tredjedel av fastigheten betalar alltså en tredjedel av till exempel elräkningen eller av kostnaderna för ett verandabygge.
  • Delägarna måste också bestämma hur beslut ska fattas i olika frågor. Ska alla vara eniga om allt, eller räcker det med majoritetsbeslut?
  • Reglera i avtalet hur huset ska disponeras, om ni inte kan vistas där samtidigt. I ett mindre hus är det lämpligt att komma överens om när de olika delägarna ska disponera huset.
  • Det är viktigt att ha en ömsesidig strävan att komma överens. Ni måste vara beredda att kompromissa. Vilken familj ska utnyttja huset de attraktivaste sommarveckorna? Om alla vill vara i huset i till exempel juli kan ni ha ett rullande schema från år till år. På en stor fastighet med flera hus kan delägarna till exempel disponera var sitt hus hur de vill.
  • Om ni kör fast helt kan det vara lika bra att någon av parterna löser ut någon annan part för att lösa situationen. Det ska vara roligt att ha ett samägt hus, och det är det också i de allra flesta fall. Finns bara viljan att kompromissa lite och att tänka på allas bästa så kan många njuta av ett samägt hus i flera generationer.

Text: Tony Bjurman
Foto: Peter Dahlén