PixelImage

Övrigt: Tipsa oss om bluffprodukter

Undermåliga produkter: Tipsa oss!

Kreativa företagare hittar på produkter som ska lösa till synes olösliga problem på ett enkelt sätt. Villaägarna har avslöjat ett antal produkter som undermåliga - och vi vill gärna ha tips på fler!

Har du erfarenhet av en produkt som inte hållit måttet? Skicka in ditt tips till oss via formuläret nedan!

Min erfarenhet av en eller flera undermåliga produkter:

Vi tar tacksamt emot alla tips. Vill du vara anonym kan du t.ex. maila oss på info@villaagarna.se från en tillfällig e-postadress. Skriv "Tips om undermålig produkt" i rubrikraden. Du kan även skicka ett vanligt brev till oss, eller bifoga information på en minnessticka. Skicka brevet till "Undermåliga produkter, Villaägarnas Riksförbund, Box 7118, 192 07 Sollentuna.


Undermåliga produkter som vi varnar för 

KÖPA MINIRENINGSVERK? KOLLA GARANTIERNA FÖRST!

Stina Westerberg har inte tillgång till kommunalt avlopp och installerade därför ett minireningsverk som ca 50 000 andra småhushushåll gjort. Men minireningsverket har orskat henne många problem och tillverkarens garantier - när reningsverket inte fungerade - visade sig rätt meningslösa.
Mer om minireningsverk och garantivillkor

 

VILDSVINS- OCH RÅDJURSSKRÄMMOR FUNGERAR INTE

Allt fler drabbas av skador från rådjur och vildsvin i sina trädgårdar. I handeln är det vanligt med olika typer av rådjursskrämmor. De ska enligt försäljarna få bort djuren genom ljud eller ljus. Dock fungerar skrämmorna dåligt mot rådjur och vildsvin.
Mer om djurskrämmor

ÖVERUTSPÄDD TRÄOLJA GER INGA FÖRDELAR

Träolja består av en blandning av olja och lösningsmedel. Det vanligaste är att vatten eller lacknafta används som lösningsmedel. Torrhalten, det vill säga hur stor andel olja som finns i de olika produkterna, varierar kraftigt. I vissa produkter anges inte torrhalten.
Mer om träolja 

VATTENJONISERARE

Vattenjoniserare sägs producera alkaliskt hälsobefrämjande vatten som bidrar till naturlig viktnedgång, ökar möjligheterna att träna och så vidare.
Mer om vattenjoniserare

DETOX-FOTBAD ELLER AVGIFTANDE FOTBAD

Med avgiftande fotbad sägs du kunna rena kroppen med elektrisk ström, hemma eller på hälsoklinik. Men någon avgiftning sker inte.
Mer om avgiftande fotbad

ELEKTRISKA LJUDSKRÄMMOR

Elektriska ljudskrämmor säljs i massupplagor med argumentet att ljudet skrämmer bort möss, råttor och insekter. Men ljudet är inte biologiskt relevant för djuren - och skrämmer dem därför inte.
Mer om elektriska ljudskrämmor

KOSTTILLSKOTT

De flesta av oss behöver inte kosttillskott - och i en del fall gör tillskotten mer skada än nytta. Ändå säljs produkterna för miljardbelopp.
Mer om kosttillskott

BYGGSATSHUS MED OTILLRÄCKLIG BÄRFÖRMÅGA

Inget av de undersökta byggsatshusen tål väderförhållandena i hela Sverige.
Mer om byggsatshus

MAGNETISK VATTENBEHANDLING

Hårt vatten är ett problem på flera håll i landet. Men att investera i en magnetisk vattenbehandling hjälper föga.
Mer om magnetisk vattenbehandling

ENSTEGSTÄTADE FASADER

Hus som är byggda med enstegstätade fasader löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av fukt- och mögelskador. 2015 slog Högsta domstolen fast att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion.
Mer om enstegstätade fasader

FUKTPROBLEM PÅ LÅGENERGIHUS

Slagregn tränger djupare in i träregelväggar än vad som tidigare varit känt, vilket innebär att fasaderna måste vara mera fukttåliga för att inte drabbas av skador.
Mer om lågenergihus

KARTONGKLÄDDA GIPSSKIVOR I VÅTRUM

BKR (Byggkeramikrådet) och GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) tillåter kartongklädda gipsskivor vid duschar och badkar i badrum, trots att skivorna möglar när de utsätts för fukt.
Mer om kartongklädda gipsskivor

MAGNESIUMOXIDSKIVOR

Magnesiumoxidskivor som på marknaden beskrivs som fukttåliga byggskivor, riskerar att svälla sönder och orsaka följdskador när de utsätts för fukt.
Mer om magnesiumoxidskivor

ROSTPROBLEM PÅ BILAR

Bilar utrustas med plastkåpor undertill för att minska luftmotståndet. Plastunderredena fylls med smuts, lera, grus, vägsalt och fukt, vilket ger en miljö som ökar risken för rostangrepp.
Mer om rostproblem på bilar: Stora rostproblem att vänta på många nya bilmodeller

Mer om rostproblem på bilar: Dold rost på bilar kan bli dyrt

HYDROPRESSER

I och med att dricksvattnet i hydropresser kommer i kontakt med ett gummimaterial, kan både lukt och smak påverkas. Risk finns även för att mikroorganismer växer till sig.
Mer om hydropresser

ENERGIPERSIENNER

Le Mak uppger att deras persienner sänker uppvärmningskostnaden med 30-50 %.
Mer om energipersienner

INFRAVÄRMEPANELER

Med infravärmepaneler sänks husägarens energiutgifter betydligt, hävdar Power of Sun.
Mer om infravärmepaneler

ELEKTROOSMOTISK OMDRÄNERING

Utdrivning av fukt ur källarväggar med hjälp av så kallad elektroosmotisk omdränering. Metoden används framför allt internationellt av företag som har produkter med andra namn än i Sverige. Priserna börjar från 4 000 kr. Här i Sverige säljs elektroosmotisk omdränering av Arid, Abreen, Drain Power, Dry Power, Housegard DryProtect, Waterproof Stockholm, Dry Safety Skåne, Fuktstoppare och Källartorken, men priserna är betydligt högre.
Mer om elektroosmotisk omdränering 
Så blir du blåst av dräneringsbluffmakarna

AQUALAN

Utdrivning av fukt ur källarväggar med hjälp av så kallad trådlös elektroosmos.
Artikel om elektroosmos, thermoreflekt, thermoshield och reflektorer

THERMOREFLEKT

En aluminiumfolie som uppges ha samma effekt vid 8 mm tunn isolering som med 15 cm glasfiberull.
Artikel om elektroosmos, thermoreflekt, thermoshield och reflektorer

THERMOSHIELD/TERMOSKYDD

En fasadfärg som ska sänka energibehovet vid uppvärmning, skydda byggmaterial och ge en mer hälsosam och komfortabel miljö.
Artikel om elektroosmos, thermoreflekt, thermoshield och reflektorer

REFLEKTORER VID RADIATORER

Folie bakom element ska hindra värmen att försvinna via väggarna och ut från huset.
Artikel om elektroosmos, thermoreflekt, thermoshield och reflektorer

VELLO-FLEX MAGNETMADRASS

Magnetmadrassen sägs kunna verka smärtlindrande i muskler och mjukdelar i hela kroppen.
Mer om Vello-Flex magnetmadrass

CIGARETTKORT

Ett plastkort i cigarettasken som minskar mängden skadliga ämnen i cigaretter på bara tjugo minuter. Marknadsförs av Glitz & Things Trading.
Mer om cigarettkortet

LASERKAM GROW PRO HAIR

Den så kallade laserkammen sägs stimulera hårsäckarna med laserljus, ozon och massage. Resultatet ska bli att håravfall bromsas.
Mer om laserkammen