PixelImage

Vågar du köpa en rostig bil? ny

Vågar du köpa en rostig bil?

Många undrar är hur farligt det är med rost på en bil. Hur mycket påverkas egentligen krocksäkerheten? Går det att skilja på farlig och ofarlig rost? Här försöker vi räta ut några av de vanligaste frågetecknen.

Rör det sig om rost på till exempel dörrar och baklucka, påverkas inte krocksäkerheten. Ej heller om det är ytrost på krockbalkar. Men finns det gravrost (rost som går djupare i materialet), rosthål och andra allvarliga rostangrepp på krockbalkarna, ökar risken för att krockbalkarna inte klarar att hålla emot krockkrafterna på samma sätt, som om bilen inte hade varit rostskadad.

Risken för rost ökar med bilens ålder, bristfälligt underhåll och sämre rostskydd. Det är dock oerhört svårt att på förhand bedöma om rostskador på en bils krockbalkar kommer att få betydelse för krocksäkerheten vid en eventuell krock. Allt beror ju på var rostskadorna sitter och hur kritiska dessa skador är samt hur allvarlig krocken blir. För de rostigangripna Mazda 6 av generation I (2003-2008), som vi lät krocktesta, innebar rostskadorna enligt Folksam en 20 procent högre risk att dödas i en verklig olycka.

- Som lekman kan det vara svårt att skilja på vad som är krockbalkar i en bil och vad som är tunnplåt. Det är inte heller alla gånger lätt att skilja ytrost från gravrost och andra allvarligare rostangrepp. Så att försöka skilja farlig rost från ofarlig rost i krocksäkerhetshänseende, är inte lätt, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Ett problem är att underredet av bilen ofta döljs av plastsköldar. När du som bilköpare vill se om en bil är rostig under plastsköldarna, måste plastsköldarna skruvas loss och bilens underrede rengöras, något som nästan ingen gör idag.

Godkänd besiktning är ingen garanti för att allvarliga rostskador inte finns

Man kan ju tro att godkänd besiktning ska innebära att bilen inte är rostig. Bilarna som vi lät krocktesta hade inte körförbud och var inte stoppade vid bilbesiktningen, men det visade sig ju inte vara en garanti för att krocksäkerheten inte skulle påverkas. Fast många privatpersoner skulle nog utgå från att godkänd besiktning är detsamma som att det inte finns några allvarliga rostangrepp på krockbalkarna. Problemet kan dock vara att rostskador döljs av plastsköldar under bilarna och att dessa skador inte syns vid besiktningen.