PixelImage

Ventilation: Bra luft syns inte

Bra luft syns inte

Kondens på sovrumsfönstret, torr luft, matos som dröjer sig kvar. Det är tecken som kan tyda på att ventilationen inte fungerar som den ska. Det kräver åtgärder och då är det viktigt att tänka till så att inomhusluften verkligen blir bättre.

Hus behöver ventilation
Med ny luft i huset blir vi piggare och orkar mer.
Den luft som dras ut ur huset för med sig föroreningar och fukt som annars kan få både människor och hus att må dåligt. Vissa så kallade föroreningar, till exempel pollen och damm, som finns i uteluften kan tas bort med filter där luften kommer in i huset, förutsatt att huset inte ventileras med självdrag.

Alla ämnen som finns i inomhusluften kommer inte utifrån. Vissa tillför vi själva i form av mjukgörare i plaster, flamskyddsmedel, ozon, kemikalier och partiklar från rengöringsmedel, doftartiklar och annat. Ämnena finns i möbler, golv, maskiner, ljus och mycket mer.

Det finns några enkla sätt att se om ventilationen fungerar
– Titta på insidan av sovrumsfönstret direkt på morgonen när du vaknar, säger Magnus Everitt på branschorganisationen Svensk Ventilation. Finns det kondens på insidan av sovrumsfönstret så kan det vara ett tecken på dålig ventilation.

För att du ska kunna dra någon slutsats måste fönstret vara ett 2-glasfönster och så måste det vara under eldningssäsong, dvs när det är kyligt ute.

Ett annat tecken att vara uppmärksam på är om det luktar matos runt om i huset och om lukten stannar kvar länge. Upplever man att luften i huset är torr är det inte säkert att det är så. Luften kan i stället innehålla för mycket partiklar. Blir den renare kommer den inte längre att upplevas som så torr.

För hög temperatur kan också göra att luften känns torrare, dras temperaturen ner någon grad kan den kännas fuktigare.

Ytterligare ett sätt att se om den mekaniska ventilationen fungerar är att hålla ett vanligt A4-papper mot ventilationsöppningen. Blåser papperet i väg kommer det in luft, sugs det fast dras luften ur huset. Faller papperet rakt ner fungerar inte ventilationen.

– Använd sunt förnuft, råder Ingvar Ygberg, vd på Svensk Ventilation. Luft måste komma in någonstans i huset. Det kan vara genom springventiler, vädringsluckor eller fönsterventiler. Och luften måste också försvinna ut någonstans. Då får huset luftväxling.

ventilation

Ventilationsluften ska tas in i de rum där de som bor i huset vistas regelbundet och under längre tid, som sovrum och vardagsrum. Luften ska tas bort och föras ut ur huset från de rum där föroreningarna är som störst, som kök, badrum och andra våtutrymmen.

Behovsstyrd luftväxling
Det finns ett klart samband mellan hälsa och luftväxling. Men även mellan ventilation och energiåtgång. Därför är det viktigt att ventilationen är behovsstyrd. Hänsyn måste tas till vilken typ av byggnad det handlar om, var i landet huset ligger beträffande temperatur och klimat och var huset är placerat, om det till exempel är bullrigt eller mycket avgaser i närheten. Sist men inte minst är det familjens vanor som styr behovet.

– Vi duschar oftare och tvättar mer än förr, det ställer krav på ventilationen, säger Magnus Everitt.

Därför kan ett hus som bytt ägare från ett äldre par där ventilationen räckte till få en undermålig ventilation om de som flyttar in är en barnfamilj med mer tvätt och fler som duschar.

En väl fungerande behovsstyrd ventilation använder inte mer luft än nödvändigt för att skapa en bra luftkvalitet. Det innebär att ventilationen enbart används till att vädra ut ämnen man inte vill ha i huset när ingen vistas där för att i stället öka när människor vistas i huset. En sådan balanserad och behovsstyrd ventilation gör att energianvändningen blir lägre och att luftkvaliteten hålls på en bra nivå.

Mer luft
Hus är konstruerade som fungerande system. När vissa förutsättningar ändras förändras hela systemet och funktionen blir inte längre densamma. En sådan förändring kan till exempel vara att oljepannan byts ut mot en bergvärmepump. Murstocken hålls inte varm och förutsättningen för att få luften att sugas ut ur huset med självdrag försvinner. En annan är att huset tätas så att det inte kommer in tillräckligt med luft i huset.

Att öppna ett fönster är den enklaste åtgärden för att få in frisk luft i huset. Ett rejält korsdrag under en begränsad period har en bra effekt, men det finns också nackdelar. Det blir kallt, värme går till spillo och metoden fungerar inte när man inte är hemma.

Då återstår mekanisk luftväxling och den kan ske på två sätt: med frånluftsfläkt eller till- och frånluftsfläkt med värmeåtervinning.

– Frånluftsfläkten är inte energiekonomisk. Den har en låg investeringskostnad, men en hög driftskostnad eftersom den bidrar till ökad energiåtgång, säger Ingvar Ygberg. Till- och frånluftsfläkten med värmeåtervinning har en hög investeringskostnad, men låg driftskostnad.

I ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning tas den utgående varma luftens värme tillvara, vilket gör att det behövs mindre tillsatsvärme och att inneklimatet blir hälsosammare. Luftfiltret i ett sådant system tar bort de värsta föroreningarna i den inkommande luften eftersom luften tas in genom speciella tilluftsventiler.

Har huset problem med markradon gäller det att vara lite försiktig. En frånluftsfläkt kan förvärra problemen eftersom mer radon kan dras in i huset. Då kan det vara klokt att ta in en expert som ser över ventilationsbehovet innan man vidtar en åtgärd.

Vill du veta mer?

Förbättra luften hemma

Artikeln är hämtad ur Villaägaren nr 2-2007.
Text: Sofia Norling.