PixelImage

Brandsäkerhet: Brandvarnare förbjuds efter test

Brandvarnare förbjuds efter test

När Boverket kontrollerar om brandvarnare på den svenska marknaden fungerar som de ska, och bland annat larmar tillräckligt högt, får tre brandvarnare icke godkänt. Dessa tre brandvarnare återkallas nu.

Totalt testades 23 brandvarnare på den svenska, danska och norska marknaden. Brandvarnarna testades inom fyra områden:

  • riktningsberoende
  • indikeringskänslighet
  • känslighet för rökdetektering samt
  • ljudsignal och korrekt frekvens.

Tre brandvarnare förbjuds

Tre brandvarnare som finns till försäljning på den svenska marknaden visar så allvarliga brister att de får försäljningförbud och återkallas. Dessa är:

  • Proove EL316/1317/JB-S01
  • Fireinvent/OG-invent SA 109 Snapalarm
  • PowerFern AB PF 810AC-5 FIRE ALARM

Tio av brandvarnarna i testet klarade sig utan anmärkning. Sex produkter klarade inte alla delar, och i de fallen får tillverkaren möjlighet att rätta till felet.

Läs mer

Hos Boverket kan du läsa mer om hur testet genomfördes. Där hittar du också en komplett lista med de brandvarnare som ingick i testet, både de som godkändes och de som fick anmärkning.

Boverket.se

Tre brandvarnare som förbjuds på den svenska marknaden

Dessa tre brandvarnare förbjuds och återkallas på den svenska marknaden.
Bild: Boverket