PixelImage

Elda: Så får du bästa brasan

Brasvärme - så får du bästa brasan

Med torr ved och ordentliga tillbehör blir det lätt att få fyr på elden och att samlas kring den egna härden.

Så får du bästa brasan – torr ved är viktigast!

1. VÄLJ TRÄDSLAG. Mest ekonomiskt brinner täta träslag som ek, rönn, ask, bok och björk. Poröst trä som tall, gran och asp brinner lätt och fort, men skjuter ofta gnistor.

2. KAPA LAGOM. Såga vedklabbarna i längder som är minst 5 cm kortare än eldstadens djup, så går de lättare att hantera.

3. YXAN. Använd en skarpslipad klyvyxa som lätt klyver genom träet. Yxan förvaras torrt, men inte varmt, för då kan träskaftet spricka. Olja in eggen efter användning.

4. KLYV. Ved klyvs lättast när den är nysågad och fuktig. Klyv varje bit i flera, så torkar veden fortare.

5. TORKA, TORKA! Torka på en luftig, solig plats. Ved kräver i första hand ventilation för att torka. Vänd den barkade ytan neråt, annars ligger den som ett lock och stänger inne fukten.

6. STAPLA. Stapla så glest som möjligt. Trava veden så att du hela tiden kommer åt att plocka av den äldsta och torraste.

7. FÖRVARA. Göm inte veden under presenningar som stänger inne fukten.

8. VÄNTA, VÄNTA. Minst ett år ska veden torka.

9. FÖRBERED. Ha en korg fylld med torr ved beredd bredvid spisen, så har du rumstempererad ved och slipper gå ut i kyla och mörker.

10. TÄND. Använd näverbitar, tändpapper, lite hopknycklat tidningspapper och torra kådrika stickor. Undvik alltid tändvätska!