PixelImage

Bygga: Husbygge med lösvirke - 4 experttips

Bygga hus i lösvirke - 4 tips från experten

Villaägarnas arkitekt Christer Bergenudd ger råd om vad du ska tänka på.

1. Ta snarast möjligt (helst innan du köper tomt) kontakt med en arkitekt som kan bedöma förutsättningarna för platsen och skissa på olika lösningar baserade på din vision. Försäkra dig om att arkitekten kan medverka genom hela processen.

2. Beskriv nuvarande och förväntad livssituation noga. Familjestorlek, sammansättning, åldrar, intressen och önskemål. Familjens ekonomi är av stor vikt liksom ev framtida förändringar, vad gör man t ex med barnens rum om de kan tänkas flyga ur boet snart? Med utgångspunkt i ovanstående tar arkitekten fram skisser.

3. Då man bestämt utformningen utarbetas bygglovshandlingar. Dessa bör inte bara omfatta detaljerade ritningar, utan även förteckningar och beskrivningar över projektet inklusive ytskikt, t ex tekniska utföranden, fönster- och dörrbeslag, glaskvalitet, ytskikt, vitvaror, sanitetsporslin m m.

4. För att undvika problem och säkra kvaliteten bör samtliga handlingar knytas till ett entreprenadkontrakt. Entreprenören får inte frångå kontraktet utan beställarens medgivande och professionella kontrollanter ska säkra att kontraktshandlingarna följs.