PixelImage

Flytta: En checklista

Flytta - checklista

Har du sålt eller köpt nytt hus och flytten börjar närma sig? Då är det mycket att tänka på. Vi har ställt samman checklistan som avstyr ett flyttkaos.

Bil med släp i villakvarter.

Bredband

 • Var ute i god tid! Här är ett gott råd att vara ute i extra god tid med såväl uppsägning som nytt abonnemang. Bredbandsföretagen har generellt långa väntetider.

Hemförsäkring

 • Kolla dina flyttvillkor!
 • Kontakta ditt försäkringsbolag med fakta om det nya huset. Passa även på att fråga om dina villkor när du flyttar, till exempel om något går sönder eller försvinner under flytten. Ska du flytta något av stort värde finns särskilda transportförsäkringar som bara gäller en viss tid.

El, gas och vatten

 • Läs av i nya huset också!
 • Säg upp gamla abonnemang och teckna nya. Gör slutavläsning sista dagen både i huset du flyttar från och det du flyttar till.

Sophämtning

 • Kontakta kommunen du flyttar till för att ordna med sophämtning. Gör det gärna ett par veckor före flytten. Tänk på att det ofta finns flera olika alternativ att välja mellan både vad gäller grad av service och storlek på kärl.

Adressändring

 • Automatisk folkbokföring!
 • För att anmäla din flytt gå in på www.adressandring.se. Därmed får flera myndigheter din nya adress automatiskt. Bra att göra 1–2 veckor före flytten. De skickar ifyllda blanketter till gamla adressen i två exemplar som du returnerar till Adressändring och Skatteverket.
 • Samtidigt som du gör din flyttanmälan blir du folkbokförd på nya adressen. Det är du skyldig till enligt lag eftersom det avgör i vilken kommun du ska betala skatt och var du ska rösta.

Eftersändning av din post

 • Beställer du ingen eftersändning returneras din post automatiskt till avsändaren från den dagen som nya ägaren är skriven på din gamla adress.

Hemtelefon

 • Kontakta din telefonoperatör för flytt av ditt nummer. Hur snabbt flyttningen görs varierar hos de olika operatörerna men det är bra att vara ute en vecka i förväg. Priset för flytten varierar.

Flyttkort

 • Kom ihåg dina vänner!
 • En tradition som avtagit, men i dag finns enkla möjligheter att skicka flyttkort, flytt-SMS och e-flyttkort utan kostnad. Beställer du eftersändning av post får du förtryckta flyttkort med din nya adress. På www.adressandring.se kan du också skicka ifyllda e-flyttkort och flytt-SMS till släkt och vänner.

Flyttfirma

 • Anlita en flyttfirma som följer Bohag 2010.
 • Kolla gärna att det finns yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen. Saknas detta, täcker inte firmans försäkringar om ditt bohag förstörs vid t.ex. en trafikolycka.
 • Möjlighet till RUT-avdrag!

Tips

 • Sälj, skänk eller släng prylar som inte behövs.
 • Se till att ha tillräckligt med flyttlådor.
 • Packa inte råge på flyttlådorna.

Städning

Bohag 2010

 • Är du intresserad av allmänna bestämmelser för flyttning är Bohag 2010 en överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, och Svenska Åkeriförbundet, SÅ (numera Sveriges Åkeriföretag). 

Text: Magdalena Sekkenes.