PixelImage

Elektroosmotisk dränering: Använd inte!

Dränera inte med elektroosmos

Företag som marknadsför produkter med löften om att lösa problemet med fukt i källaren med hjälp av elektroosmos är vanligt förekommande ute på marknaden. Här i Sverige är det just nu Dry Power-metoden som förekommer, och den har bland annat visats på villamässor.

Tekniken handlar i korthet om att vätska drivs ut ur material med hjälp av elektrisk laddning genom elektroosmos. I Dry Powers fall sätter man in stift i väggen och kopplar elkablar till stiften.

Samma produkt - olika namn

Produkttypen dyker ständigt upp under nya namn. Nu senast kallas den för Arid. Men den går också under namnen Drain Power, Fuktstopparen/Scandinavian Transistor, Abreen, Källartorken och Wycamol Lectros. Gemensamt är att man hänvisar till "beprövad teknik och välkända principer om elektroosmos" i sin marknadsföring.

Tekniken som används är förvisso beprövad, men då i andra sammanhang. Det man undersökt är att minska vattenhalten i jord. Men stöd för att det skulle kunna verka på samma sätt i en källarvägg saknas. Snarare bör man se det som så att företag som marknadsför tekniken har en hypotes om att en effekt kan föreligga. Övertygelsen hos företagen eller de som marknadsför produkten grundar sig alltså i en stark tro på att hypotesen eventuellt kan vara sann.

Dränering med elektroosmos inte fackmässigt

Villaägarnas bedömning är att tekniken – oavsett produktnamn – inte kan rekommenderas som fackmannamässigt utförande. Om produkten ändå saluförs så bör företagen vara tydliga med att utförandet inte är att betrakta som fackmannamässigt.

Därför är dränering med elektroosmos inte vetenskapligt bevisad

Citat, referenslitteratur och länkar till mer information om elektroosmos