PixelImage

Elektroosmotisk dränering: Inte fackmässig

Dränering med elektroosmos inte vetenskapligt bevisad

Det är upp till de företag som marknadsför elektroosmos som en lösning på problem med fukt i källaren att bevisa vetenskapligt att metoden fungerar. Hur gör man då för att bevisa sin forskning enligt god vetenskaplig sed?

Av den rapport från Chalmers som ett av företagen (Arid) själva refererar till inne på sin hemsida finns det beskrivet:

"Som nämnts tidigare tar Stiftelsen Chalmers Industriteknik endast ansvar för innehållet i denna rapport. Den teoretiska modellen har inte verifierats med experiment enligt god vetenskaplig sed varför Stiftelsen Chalmers Industriteknik inte tar ansvar för om DUO K2000 fungerar i verkligheten. För att kunna styrka funktionen för DUO K2000 måste följande steg vidtagas:

  • Apparaten måste testas för att ta reda på egenskaper såsom fältstyrka, frekvens etc. hos det emitterade fältet. Vidare måste utredas om och hur apparaten åstadkommer ett över tiden mer positivt än negativt fält vilket är en absolut nödvändighet. I detta sammanhang kan nämnas att personal på Stiftelsen Chalmers Industriteknik försökte mäta det emitterade fältet från DUO K2000 men kunde inte detektera något. Det enda som märktes var att det bakomliggande fältet i rummet stördes när apparaten sattes på.
  • Experiment måste utföras för att testa teorin i denna rapport. Den experimentella uppställningen måste vara sådan att fukthalt i betong mäts på ett betongblock där apparaten får verka och på ett betongblock utan apparat. I övrigt måste de yttre betingelserna för de två betongblocken vara exakt desamma. I detta sammanhang vore det intressant att också jämföra hur apparaten verkar på ett betongblock nedsänkt i vatten och jämföra med ett betongblock som väts genom luftfuktighet."

Det här innebär att test måste förläggas till laboratorium för att garantera oberoende mätvärden. Något som Arid/Dry Power/Källartorken ännu inte gjort.

Citat, referenslitteratur och länkar till mer information om elektroosmos

Dränera inte med elektroosmos

Eventuella garantier vid dränering med elektroosmos