PixelImage

Elektroosmotisk dränering: Eventuella garantier

Eventuella garantier vid dränering med elektroosmos

Eventuella garantier vid dränering med elektroosmos är ofta kopplade till en utlovad minskning av fukten inom viss tid. Någon opartisk mätning av fukten görs dock inte.

Det brukar vara så att företaget förbehåller sig rätten att utse vem som får utföra mätningen. Dessutom använder man sig oftast av kapacitiv fuktindikationsmätning, där man endast mäter fukt på källarväggens yta, inte inuti i källarväggen. Det är en kvalitativ mätmetod som innebär stor mätosäkerhet beroende på hantering och inställning av mätinstrumentet samt byggnadsmaterialets sammansättning.

Förekomst av salter, metaller som t.ex. armeringsjärn och materialets densitet påverkar resultatet. Man vet alltså inte säkert om man mäter förekomst av fukt, salt eller metall. En kvantitativ mätmetod som den gravimetriska Darr-metoden eller kalciumkarbidmetoden vore att föredra.

Om man använder sig av vattenavvisande (hydrofoberad) renoveringsputs, märks det inte på ytan i källarväggen, att väggen är fuktig inuti. Hydrofoberad renoveringsputs kapslar helt enkelt in fukten i väggen, så att det samtidigt kan vara fuktigt inuti väggen, men torrt på källarväggens insida. Ett exempel på tillsats för vattenavvisande renoveringsputs är Sika-1.

När elektroosmosdräneringsföretagen skrider till verket, kan de ofta se till att andra åtgärder görs som spolning av dräneringsledningar, lagning av dagvattenledningar eller att förbättra ventilationen. Dessa åtgärder är verksamma mot fukt i källarväggar. Sedan är det även så att fukten i marken varierar naturligt med årstiderna.

Angående funktionsgarantier kan därför sägas att det för dig som kund kan vara svårt att nå framgång med ett klagomål. Däremot skulle man kunna använda Högsta Domstolens resonemang om att entreprenören får ta ansvaret för otillräckligt utprovade byggmetoder. Du hittar HD:s domar här.

Läs mer om elektroosmos

Dränera inte med elektroosmos