PixelImage

Elda: Så eldar du rätt!

Elda rätt - så gör du!

Att låta eldstaden stå för en del av uppvärmningskostnaden är smart både för miljön och ekonomin. Läs här hur du gör för att elda på bästa sätt.

  • Använd torr och ren ved! Fuktig ved brinner sämre och avger mindre värme.
  • Förvara veden i rumstemperatur ett dygn före eldning.
  • Öppna alla spjäll innan du tänder i spisen.
  • Klyv tunnare bitar till tändved. Det ger snabbare drag i skorstenen.
  • Knyckla ihop papper och lägg mellan stickorna.
  • Fyll på med ved enligt tillverkarens rekommendation. Eldar du för hårt kan skorstenen bli överhettad, vilket ökar risken för sotbrand.
  • Använd ved som brinner jämnt och gnistfritt. Björk, lönn, rönn, bok, ek och ask räknas som den bästa brasveden.

Olämpligt virke att elda med

Elda aldrig med målat trä, impregnerat virke, spånskivor eller liknande. Det kan skada både eldstaden och miljön.

Inför köpet av eldstad

Friskluftstillförsel

En eldstad behöver luft utifrån för att undvika att det ryker in och för att förbränningen ska bli bra. Det finns olika alternativ, som till exempel vanliga väggmonterade luftventiler eller en friskluftkanal som kopplas direkt till eldstaden.

Förstärkning

Om du vill ha en tyngre inramning, kanske av natursten, kan golvet behöva förstärkas. Rådgör med den som säljer eldstäder.

Ta mått

Ta med skorstenens invändiga mått och höjd när du väljer eldstad. För liten omkrets eller för låg skorsten är ofta orsaken till dåligt drag.