PixelImage

Fasader: Enstegstätade fasader-Myresjöhusdomarna

Enstegstätade fasader: Myresjöhusdomarna en framgång

Att hus som är byggda med enstegstätade fasader löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av fukt- och mögelskador, har Villaägarna uppmärksammat under lång tid. Under 2015 kom två domar från Högsta domstolen som slog fast att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion.

Det berörda byggbolaget Myresjöhus är skadeståndsskyldigt och även andrahandsköpare kan rikta anspråk mot företaget.

- Det här är en kraftfull markering mot byggbranschen. Om ett byggbolag som Myresjöhus använder en undermålig konstruktion får nu bolaget svårt att skylla ifrån sig, säger Ulf Stenberg, Villaägarnas chefsjurist. Domarna är en seger för konsumenterna och Villaägarna som har arbetat för ett stopp för den här fasadtypen.

Är du drabbad av enstegstätade fasader?

Här hittar du mer information om enstegstätade fasader. Läs bland annat om hur du kollar ditt hus - och om hur du går vidare om du är drabbad.

Enstegstätade fasader: Så får du ersättning

Dom om försäkringsersättning vid enstegstätade fasader

Ny Myresjöhusdom om enstegstätade fasader - en stor framgång

Enstegstätade fasader: Dom kommer att sända chockvåg genom byggsverige


Tipsa oss om undermåliga produkter

Har du kommit i kontakt med en produkt som lovar mer än den håller? Tipsa oss om undermåliga produkter!


Våra rådgivare hjälper dig

Du vet väl att du som medlem har tillgång till kostnadsfri rådgivning? Fråga Villaägarnas experter om allt som rör ditt boende!