PixelImage

Fiber: Alla har rätt till fiber – samarbete med IP-Only

Alla har rätt till fiber – Villaägarnas samarbete med IP-Only

- Frågan om tillgång till fiber för villahushållen är viktig för Villaägarna och vi har därför inlett ett samarbete med fiberoperatören IP-Only, säger Gunnar Jansson, förbundsdirektör på Villaägarna.

Samarbetet inleddes 2016. IP-Only genomför en nationell utbyggnad av öppna och neutrala fibernät, och arbetar efter helhetskonceptet att alla – både tätort och landsbygd – ska integreras i framtidens infrastruktur.

Som fastighetsägare kan det många gånger vara svårt att veta vilken fiberoperatör du ska välja.

- IP-Only har ett fibernät som sträcker sig över hela Norden och de investerar stort i en nationell utbyggnad. Vi har valt att rekommendera dem då de erbjuder småhusägare en helhetslösning där hela installationen ingår, och det inte finns några dolda nätavgifter, säger Gunnar Jansson.

Från beställning till installation – IP-Only om tidplanen

Information och beställning

Efter att du fått det första informationsbrevet bokar vi in ett hembesök med dig. Du kommer även att bli inbjuden till informationsmöte/öppet hus där du kan ställa frågor och lämna din beställning. Om du hellre vill kan du redan nu beställa anslutning på vår webb. Därefter tar vi hand om all projektering, installation och aktivering.

Beställ eller lämna intresseanmälan hos IP-Only

Byggbeslut

För att kunna bygga ut fibernätet i ditt bostadsområde behöver vi få in ett visst antal beställningar. Vi meddelar dig när byggbeslut har tagits.

Planering

Så snart vi har tagit byggbeslut börjar planeringen av fibernätet. Det innebär att vi kartlägger området och ritar ut var fiberkabeln ska dras för att nå fram till alla bostäder i området. När ritningen är klar söker vi de tillstånd och samråd med privatpersoner, kommuner och myndigheter som krävs för att kunna gräva.

Byggstart

När planeringen av fiberutbyggnaden är klar och vi har fått alla grävtillstånd som krävs börjar arbetet med att bygga ut fibernätet. Till vår hjälp anlitar vi några av marknadens bästa byggentreprenörer.

I samband med byggstart kontaktar våra erfarna projektörer dig för att planera din fiberinstallation. Vi dokumenterar alltid var fibern grävs ner, vilket är viktigt för eventuella felsökningar och framtida grävningar.

Utbyggnad stamnät

Byggprocessen omfattar flera olika steg. Det första steget är att bygga en avfart från fiberstamnätet som går likt en motorväg genom hela landet ända till bostadsområdet. Det är ett omfattande arbete med långa grävsträckor genom skog och mark.

Utbyggnad bostadsområde

Så snart fiberavfarten är klar börjar vi bygga ut fibernätet inne i bostadsområdet. I likhet med vatten och el förläggs fibernätet under vägen genom att vi fräser upp asfalten och lägger fiberkabeln. Det innebär att en del maskiner och personal från vår underleverantör finns ute på vägarna vilket kan påverka framkomligheten med bil. När detta steg är genomfört blir kunderna därefter kontaktade av entreprenören, för att boka tid för installation i huset.

Installation

När fibernätet har byggts ut i bostadsområdet ansluter vi din fastighet till fibernätet. Först förlägger vi fibern på din tomt och därefter monterar vi fibermottagaren inne i ditt hem.

Aktivering

När installationen är klar testar vi fibernätet noggrant så att den uppfyller våra krav. När fibernätet har passerat vår kvalitetskontroll kan du välja den tjänsteleverantör som du vill ska leverera dina tjänster. Du betalar först när fibern har installerats och är klar att använda, vilket är ytterligare en trygghet för dig som kund. Du kan välja att betala hela kostnaden på en gång eller att dela upp betalningen över en längre tid.

Tidplan – från beställning till fiberinstallation i ditt hem på 9-12 månader.

Tidplan med rutor för de olika stegen i fiberinstallationen

Tidplan fiberinstallation i större format

Ett enkelt och smidigt arbete kan också stöta på hinder

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, men ibland stöter vi på hinder som gör att tidplanen korrigeras något, exempelvis:

  • Långa förhandlingar om markavtal
  • Vatten i kanalisationen
  • Ovanlig väderlek
  • Berggrund eller andra hinder i grävarbetet

Hur går det med fiberinstallationen i ditt bostadsområde?

Hos IP-Only kan du följa arbetet ort för ort på lokala sajter

Mer om fiber

Fiber: Frågor och svar om ny digital infrastruktur