PixelImage

Fiber: Här är alternativen

Fibernät eller inte? Här är alternativen

Illustration: Fiberledningar i lantlig miljö

Fiber och kabel-tv-nät är snabbast

Med fiber erbjuds idag surfhastigheter från 100 Mbit/s upp till 1 000 Mbit/s. Fiber innebär att data överförs i form av ljus via en optisk fiber, och egentligen är hastigheten i själva fibern i princip obegränsad och surfhastigheterna som erbjuds lär fortsätta att öka. För att kunna använda fiber måste fastigheten vara ansluten till ett fibernät. Utbyggnaden av fibernät i villa- och radhusområden pågår just nu för fullt. Kostnaden för att ansluta sin fastighet till fibernätet ligger på 10 000–35 000 kronor för villa- och radhusägare. En vanlig kostnad är cirka 20 000 kronor.

I flerfamiljshus anslutna till ett kabel-tv-nät, exempelvis Comhem, går det i dagsläget att surfa med samma hastigheter som i fibernätet, men tekniken är något annorlunda. På sikt kommer fiber att dra ifrån.

Banner med text: Fri tillgång till expertrådgivare för endast 1,10 kr/dag! Bli medlem nu!

Alternativ till fiber och kabel-tv

Radiobaserade nät

I radiobaserade nät kommer surfhastigheten också upp i 100 Mbit/s och lösningen är ett billigt och tekniskt sett väl fungerande alternativ till att dra fiber till varje hus, men inte alls lika spridd. I ett radiobaserat nät i ett villaområde dras fiber fram till en plats i området eller kvarteret. Inom området används sedan wlan-teknik (trådlöst nätverk) där varje hushåll ansluts via en sändare/mottagare. Fasta installationer med optisk fri sikt mellan sändare och mottagare gör att hushållen idag får 100 Mbit/s. Framöver kan hastigheterna bli det dubbla.

Mobilt bredband 4G och 3G

Med 4G går det rent teoretiskt att komma upp i 100 Mbit/s, men i praktiken är hastigheten lägre. I 3G-nätet går det i bästa fall att komma upp i en hastighet av 32 Mbit/s, men i normalfallet ligger den på 2–10 Mbit/s. För att kunna använda mobilt bredband på datorn krävs ett usb-modem (dongel) eller en router. Även mobiltelefonen går att använda som accesspunkt, läs mer på nästa sida.

XDSL (ADSL eller VDSL)

Använder den traditionella telefonledningen (koppartråd), för att skicka data. Den högsta hastighet som erbjuds (av vissa leverantörer, inte alla) är 100 Mbit/s, vilket går att uppnå om bostaden ligger max 400 meter från basstationen. Är avståndet 3–4 kilometer ligger hastigheten istället på 10–12 Mbit/s.

Text: Ulrica Otterling
Illustration: Team Hawaii

Fiberfeber! Full fart mot blixtsnabb uppkoppling

Fibernät: I valet och kvalet? Se över dina behov med hjälp av checklistan!