PixelImage

Pool: Frågor och svar

Anlägga pool - frågor och svar

Hur väljer du leverantör? Finns det regler för poolbygge? Vi svarar på frågorna.

Behöver jag bygglov?
Om man inom detaljplan schaktar eller fyller igen mark och det avsevärt ändrar dess höjdläge, kan marklov krävas. Pool kräver normalt marklov. Motsvarande kan gälla inom ett område med områdesbestämmelser. Ring din kommun och hör vad som gäller.

Bygg egen poolVilket lagligt skydd har jag?
Se upp med det finstilta när du köper pool. Om du anlitar ett företag för att både leverera material och bygga poolen, har du möjlighet att reklamera i tio år. Köper du bara materialet till poolen, har du tre års reklamationsfrist. Upptäcker du ett fel, ska du reklamera till företaget så snart som möjligt. Inom två månader är alltid okej. Drar du ut på reklamationen, kan du förlora din rätt till detta.

Vilka regler måste jag tänka på?
Som poolägare är det mycket viktigt att vidta de säkerhetsåtgärder som krävs för att undvika en olycka och rättsliga efterspel. Det kan handla om ett överdrag som är styvt nog för att ett barn ska kunna gå på det, eller ett staket på minst 90 cm runt poolen med låsbar grind. Detta gäller alla typer av bassänger där vattendjupet är mer än 20 cm.

Hur väljer jag leverantör?
Satsa på en etablerad leverantör i närheten som kan hjälpa till med service och underhåll även i framtiden. Jämför några olika poolföretag som säljer den typ av pool som du vill ha. Eftersom det ofta är svårt att förstå alla delar i en offert är det viktigt att veta vad som ingår innan du bestämmer dig. Se också till att läsa på om företagen så att du får en uppfattning om vilket som känns bäst för dig. Ta referenser, kolla att företaget har F-skattsedel, inte jagas av kronofogden m.m. Ett enkelt sätt att göra detta är att ta en kreditupplysning på internet.

Hur mycket tid tar skötseln?
Den som köper automatisk poolstädning behöver inte lägga någon tid alls. Annars bör man räkna med åtminstone en halvtimme i veckan under sommaren.

Hur påverkas värdet på huset?
Husets läge är avgörande för priset. Med ett i övrigt bra läge förstärks värdet med en pool, medan det med ett dåligt läge inte är säkert att man ens får kostnadstäckning för poolen. Man ska också vara medveten om att det finns de som absolut inte vill ha pool och därför kan komma att avstå ett köp av just den anledningen.

Vilket skydd har jag om poolen orsakar t ex en översvämning?
Försäkringsskyddet varierar beroende på vilken typ av pool man har (grävd eller på marken stående). Hos de stora försäkringsbolagen gäller villaförsäkringen om maskineriet i poolen, exempelvis pump och reningsverk, skulle gå sönder. Till skillnad från vad många tror täcker försäkringen däremot inte skada på själva poolen. Läckage eller skador på källaren vid läckage ersätts normalt inte. Skadegörelse ersätts. Hos en del försäkringsbolag går det att komplettera med en tilläggsförsäkring som kan ersätta annan plötslig och oförutsedd händelse. Om det blir en översvämning från min pool som går ut över grannens tomt, får grannen utnyttja sin villaförsäkring. Om jag har varit vårdslös kan jag bli tvungen att ersätta grannens skada.

Vad gäller vid olyckor?
Om t ex grannens barn skulle skadas eller drunkna i poolen och man inte har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs så kan det bli tal om åtal för brott, t ex vållande till kroppsskada elller vållande till annans död. Det kan även bli fråga om skadestånd.

Vill du veta mer?

Köpa pool