PixelImage

Fritidshus: 11 tips inför vintern

Fritidshus - 11 tips inför vintern

Dags att stänga sommarstugan för säsongen? Lämna grundvärmen på i huset och kom ihåg att stänga av huvudvattenkranen. 

 • Låt värmen vara på i huset så håller du fukten borta och minskar risken för vattenskador.
 • Stäng av huvudvattenkranen så att du begränsar skadorna om ett rör skulle frysa sönder.
 • Töm varmvattenberedare, pumpar och vattenhydroforer. Om du har vattenutkastare, tänk på att koppla bort slangen för att den självtömmande funktionen ska fungera.
 • Spola ur alla toalettstolar och se till att tömma spolcisternen. Töm termostatblandare. Lämna alla kranar öppna.
 • Frostskydda vattenlåsen under tvättställ, diskbänk, brunnar och toaletter med exempelvis propylenglykol.
 • Dålig ventilation kan göra att huset drabbas av fuktskador. Låt därför självdragsventilationen vara öppen under vintern och håll spjällen i kakelugnar, köksspisar och imkanaler åtminstone delvis öppna.
 • Dra ur sladdar från vägguttagen och lägg in vattenslangar och utomhussladdar i huset under vintern.
 • Om du inte ska ha underhållsvärme på i huset bör du stänga av elen med huvudströmbrytaren.
 • Se också till att täta alla springor och håligheter så att du slipper få ovälkommet besök. En mus kan ta sig in genom ett hål som är 6-7 millimeter, en råtta behöver två centimeter.
 • Gör en ordentlig höststädning, eftersom smuts och kvarglömda matrester kan orsaka mögel.
 • Lämna inte stöldbegärliga saker som till exempel tv, stereo eller sprit i fritidshuset över vintern.

Fler tips för hus och trädgård

Under Tips & artiklar hittar du mängder med kortfattade tips och längre artiklar om allt som rör hem och trädgård. Till Tips & artiklar