PixelImage

Problem: Badrumrenovering fick halltak att läcka

Badrumrenoveringen fick halltaket att börja läcka

Sju år efter badrumsrenoveringen upptäckte familjen Dahlén en läcka i halltaket – rakt under badkaret .Vems ansvar är det när sånt här händer? Vem ska betala? Är det hantverkaren, försäkringsbolaget eller rent av du själv?

För sju år sedan lät Peter Dahlén och hans familj bygga till huset från 1946 i Bromma utanför Stockholm. Samtidigt gjorde de ett nytt badrum på övervåningen, med badkar i ena änden och dusch i den andra.

– Vi har alltid varit noga när vi har valt hantverkare. Det som känns mest pålitligt är att välja dem som vi fått rekommenderade av någon bekant, säger Peter Dahlén.

Så gjorde de även i det här fallet. De såg också till att ha en oberoende besiktningsman som skulle fungera som garant för att allt blev rätt utfört.

– Dessutom brukar jag se till att läsa in mig på området, som till exempel vilka regler som gäller kring badrumsbygge, för att veta mer om vad jag beställer.

De gjorde alltså helt enligt regelboken för hur man ska köpa in hantverkartjänster och har känt sig trygga med att allt har varit i sin ordning. Fram till i vintras. Någon gång under jullovet märkte Peter Dahlén att det började droppa från taket i hallen. Rakt under badkaret på övervåningen.

– Jag hörde att någon tappade ur vatten ur karet och förstod att det var därför det droppade ner hit till våningen under.

De lyckades stoppa vattenflödet snabbt, för de upptäckte vad som hade hänt. Efter en noggrann städning av badrummet – då de även skurade under badkaret – råkade de stoppa avrinningsröret från karet lite snett i golvbrunnen. Något som normalt sett inte skulle ha varit ett problem.

– Men nu visade det sig att det inte fanns någon ”krage” som ska ligga under golvplattorna runt brunnen. Hantverkarna hade nöjt sig med att spackla från fuktspärren ner mot brunnen, berättar Peter Dahlén.

Nu var det därför en torr, lite sprucken kant längs brunnen, och där släpptes alltså vattnet igenom när avrinningsröret låg snett.

– Vi vet inte hur länge det har varit så här, för det är ju inget problem när röret ligger som det ska, rakt ner i brunnen.

Försäkringsbolaget inspekterade

Antagligen var det första gången som det blev något läckage, för Peter Dahlén kontaktade genast sitt försäkringsbolag som kom och inspekterade. De öppnade i taket mot badrummet och kunde konstatera att ingenting hade blivit fuktskadat, så det hade inte legat vatten där tidigare.

– Det var ju skönt att få reda på. Men felet behövde fortfarande åtgärdas så fort som möjligt. Vi har ju samma typ av golvbrunn även i duschen och den har vi valt att inte använda nu eftersom vi inte vet hur bra den håller.

Han tog därför kontakt med hantverkaren som de hade anlitat sju år tidigare. Hantverkaren var fortfarande aktiv och kom över till Peter Dahlén för att se vad som hade hänt.

– Han var lika förvånad som jag över konstruktionen kring brunnen. Det var inte han själv personligen som hade gjort jobbet i slutändan, men han var säker på att han hade köpt in de kragar som skulle ha suttit där.

Hantverkaren visade sig vara väldigt mån om att ställa det hela tillrätta. Vem som får betala notan är dock oklart när denna artikel skrivs. Peter Dahléns försäkringsbolag hänvisar nämligen till hantverkaren.

– Generellt vid skadereglering i samband med läckage från badrum så utreder vi bland annat om orsaken till läckaget är ett fel vid byggnationen av badrummet. Om det visar sig att arbetet inte utförts enligt de branschregler och den byggnorm som gällde vid byggnadstillfället, hänvisar vi kunden att vända sig till den byggfirma som kunden anlitat för byggnationen, säger Helén Waldengren på If.

Hon konstaterar att byggfirman ansvarar för att byggnationen sker på rätt sätt och den ska också åtgärda felet.

Om han däremot skulle ha slutat jobba eller gått i konkurs går ärendet tillbaka till försäkringsbolaget. Vilket inte nödvändigtvis innebär att ärendet rullar på smidigare. Så här säger Mattias Wallman på Moderna försäkringar:

– Nja, det stämmer att vi och alla andra försäkringsbolag hänvisar till hantverkaren i den här typen av fall. Men det innebär inte att man automatiskt får ersättning från oss om hantverkaren skulle ha försvunnit från marknaden.

Han förklarar att det snarare är lättare om det går att få tag på hantverkaren, för då gäller den så kallade konsumenttjänstlagen. Den gäller när hantverkaren ska leverera en vara och utföra ett arbete eller en tjänst, om arbetet eller tjänsten utgör huvuddelen av förpliktelsen. Man ska reklamera inom skälig tid efter att man märkt felet (inom två månader är alltid okej). Vid arbete på fast egendom får reklamation ske inom tio år efter avslutat uppdrag.

– Många hantverkarfirmor är kortlivade, han har haft tur som lyckats få tag på någon som gjort jobbet för sju år sedan.

Nu kan det emellertid vara så illa att hantverkaren inte har någon ansvarsförsäkring. Det förändrar inget i ansvarsfördelningen – det är fortfarande hantverkaren som ska se till att åtgärda skadorna – men det finns skäl att misstänka att den som fuskat med sin försäkring inte är särskilt på hugget när det gäller att ta sig an reparationerna. Det innebär ju ett inkomstbortfall i så fall.

– I dagens läge vet vi alltså inte hur det ligger till med försäkringen hos vår hantverkare. Men det finns ju en risk där vi ställs inför valet att betala en del själva för att få det gjort eller att vänta på att han ska ta sig an det. Vi får hoppas att vi slipper det valet, säger Peter Dahlén.

Men åter till vad som händer om det inte går att få tag på hantverkaren. Då återvänder ärendet till försäkringsbolagets bord. Därmed inte sagt att den drabbade husägaren kan luta sig tillbaka och få problemen åtgärdade.

Risk att husägaren får betala en del själv

– Alla försäkringsbolag har samma princip i sina villkor: försäkringen täcker sådant som är ”oförutsett”, säger Mattias Wallman på Moderna försäkringar.

– För våtutrymmen gäller att allt ska vara fackmannamässigt utfört enligt då gällande byggnormer. Annars kan man inte säga att skadan är helt och hållet oförutsedd.

Resultatet skulle då bli att den drabbade husägaren själv får stå för en del eller hela kostnaden, om inte hantverkaren går att få tag på.

– Fast vi som bolag hamnar i ett dilemma när något sådant här uppstår. Låt säga att det har stått och läckt ett tag, då kan reparationerna utan problem hamna på flera hundra tusen kronor. En jättehård ekonomisk smäll för en privatperson alltså. Vi måste ju följa villkoren men försöker samtidigt undvika att våra kunder drabbas av en sådan utgift.

Mattias Wallmans tips för att skydda sig mot att hamna i den situationen är att först och främst vara noggrann när man köper ett hus.

– Undersökningsplikten ligger helt och hållet hos köparen. Anlita därför en oberoende besiktningsman. Misstänker man något problem med VA-systemet, till exempel om det luktar mögel någonstans, gör en separat fuktmätning. Det kan vara en mycket lönsam investering.

När man ska göra en tillbyggnad eller renovering så råder han att man ska kontrollera den hantverkare man tänkt anlita.

Vilket Peter Dahlén nogsamt gjorde inför tillbyggnaden. Så en garanti för att det blir rätt går inte att få, däremot att man själv kan klara sig utan oväntade reparationskostnader.

– Nu har vi inte sett slutet på den här historien, men hittills tycker jag att allt har gått som man kunde förvänta sig. Vi kunde ha drabbats betydligt värre, både vad gäller skador på huset och ekonomiskt, säger Peter Dahlén.

Text: Peter Wiklund
Foto: Johan Jeppson

Ur Villaägaren nr 2 2011