PixelImage

Ventilation: Imkanalen - rengör kanal vid spisfläkt

Imkanalen till spisfläkten - måste den rengöras?

Det är skillnad på sotning av eldstäder och rengöring av kökets imkanal. Imkanalen är den kanal som går från köksspisens fläkt. Sedan 2004 är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att kanalen hålls ren. 

Rengör imkanalen från fläkten!Tidigare hade kommunen det ansvaret och sotaren kom regelbundet för att rengöra även denna kanal. Rengöringen är nu något du antingen gör själv eller beställer av en entreprenör. Om kanalen inte rengörökar brandrisken av de partiklar som fastnar i kanalen.

Det är sotare och ventilationsentreprenörer som normalt arbetar med rengöring av ventilationskanaler.

Så här rengör du imkanalen själv

Det går att rengöra spisfläktens kanal själv, men det skadar inte att ha kvitto på att det blivit utfört och när det blivit gjort. Den rengöring som behövs beror givetvis på hur mycket smuts som samlas i kanalen.

Det finns inte krav på annan rengöring än torra metoder, vilket betyder att den kan torkas med trasa. Om kanalen är kraftigt nedsmutsad med stoft, kan rengöring göras med särskilda borstar (viska) vilket kan vara ett effektivare rengöringssätt i kombination med dammsugare.

Det finns inte heller något krav på hur ofta kanalen ska rengöras, utan det beror givetvis på hus snabbt det samlas smuts och fett (eller använd partiklar) i den. Det beror till viss del på hur ofta du rengör spisfläktens filter, så det är viktigt att hålla detta filter rent.

Använd gärna vårt protokoll för egensotning som verifiering att rengöringen blivit utförd.