PixelImage

Fritidshus: Tänk på detta innan du köper!

Köpa sommarstuga? Tänk på detta först!

Ska du investera i ett semesterparadis? Tänk igenom köpet innan du slår till - här har du åtta tips på vägen.

Närbild på spröjsat fönster på ett falurött hus

  1. Se till att besiktiga sommarstugan! Då sommarstugor ofta håller lägre standard än permanentbostadshus kan inte köparen förvänta sig lika mycket, vilket innebär att det är svårare att hävda att ett fel är dolt.
  2. Vattnets kvantitet och kvalitet ingår i köparens undersökningsplikt.
  3. Skorsten och eldstad ingår också i köparens undersökningsplikt. Gör gärna en provtryckning.
  4. Vem ansvarar för vägen? En vägförening kan -medföra höga kostnader.
  5. De flesta sommarstugor har enskilt avlopp. Kontrollera att anläggningen har tillstånd. Finns krav från miljökontoret att förbättra reningen? Har avloppet tillräcklig kapacitet för dina behov?
  6. Kontrollera att båtplatsen verkligen ingår i köpet. Båtplatsen kan vara en personlig rättighet som tillhör säljaren och inte följer med fastigheten.
  7. Finns det servitut? Ligger t ex din brunn på -grannens fastighet eller har grannen rätt att ta vatten ur din brunn? Måste ni åka över grannens mark för att komma till stugan eller gå över grannens tomt för att komma till stranden?
  8. Finns framtida byggplaner som kommer att förstöra idyllen? Kontrollera med byggnadsnämnden.