PixelImage

Lagfartskapning

Lagfartskapning

Lagfarten till ditt hus kan fortfarande relativt enkelt kapas och flera försök sker årligen. Bedragare behöver bara skicka påhittade köpebrev till Lantmäteriet (Lantmäteriets Fastighetsinskrivning) med ägarens förfalskade namnteckning. 

Villaägarna uppmanar alla småhusägare att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden för att minimera risken för lagfartskapning.

Fortfarande tillämpar Lantmäteriet bara särskilda rutiner när myndigheten av någon anledning uppmärksammar att ett förvärv kan vara ogiltigt. Om ansökan inte verkar ogiltig beviljar och registrerar myndigheten den nya lagfarten och är kapningen fullbordad. Den riktiga husägaren får veta att lagfarten kapats först när Lantmäteriet informerar att lagfarten för fastigheten har ändrats. 

Lagfartskapning – en mardröm för drabbade 

Det är ett fåtal som drabbas av lagfartskapning, men för dem innebär det mycket arbete, personlig oro och besvär. Inte sällan drabbas också äldre fastighetsägare. När en bedragare tagit över ägandet måste husägaren ofta ta sig igenom utdragna domstolsprocesser, upprepade kontakter med myndigheter, bank och försäkringsbolag för att bevisa att huset har blivit kapat.

Villahemsförsäkringens rättskydd träder dessutom inte in förrän en tvist konstaterats, vilket kan vara svårt om bedragaren håller sig undan. Har denne även skulder hos Kronofogdemyndigheten kan bostaden också bli föremål för utmätning för att täcka dennes skulder. Skattemyndigheten kommer också börja ställa krav på betalning av kapitalvinstskatt för försäljningen. 

Villaägarnas arbete för att hindra lagfartskapningar  

Tack vare Villaägarna införde Lantmäteriverket 2010 en rutin som innebär att ett meddelande skickas till den tidigare lagfarne ägaren när de beslutat om ändring av lagfarten. Vi har dock arbetat för att Lantmäteriet även ska informera ägaren redan när ansökan om lagfart inkommit. Vårt krav har nu delvis tillgodosetts genom att den som har en digital brevlåda kan få en avisering när en ansökan om lagfart görs för den egna fastigheten. Men Lantmäteriverket behöver tydligare informera om den här möjligheten till snabb information. Läs mer på www.lantmateriet.se 

Ägarskyddsförsäkring – medlemsförmån till hjälp vid lagfartskapning 

Villaägarnas Ägarskyddsförsäkring är en gruppskadeförsäkring som ingår i medlemskapet. Skulle din lagfart kapas, träder ägarskyddsförsäkringen in och Villaägarnas jurister hjälper dig med att utreda bedrägeriet, skaffa fram bevisning och att föra din talan för att få tillbaka villan. Försäkringen ger också rätt till viss ekonomisk ersättning. Läs mer om Villaägarnas Ägarskyddsförsäkring

Så kan du skydda huset mot lagfartskapning