PixelImage

Skadedjur: Ljudskrämmor ingen lösning för möss

Ljudskrämmor jagar inte bort möss och andra skadedjur

Ljudskrämmor blir allt vanligare i handeln. De säljs på nätet, i byggvaruhus och hemmafixarbutiker. Har du inte stött på dem där, kanske du har sett helsidesannonser i pressen. Då är det inte så konstigt att tänka sig att det här är prylar som många köper för att på ett bekvämt sätt kunna skrämma bort möss, råttor och insekter från hemmet. Men fungerar de egentligen?

Illustration med orädda möss som vilar och äter bredvid en elektronisk musskrämma

Illustration: Anders Svernsjö.

En som vet är Nicholas Aflitto. Han doktorerar på Cornell University i USA och forskar just på hur djur beter sig och påverkas av ljud. Han har varit intresserad av ämnesområdet ända sedan han som barn började med musik. Själva inkörsporten blev när han som 9-åring gjorde sitt första experiment och kom att fascineras av hur olika musikstilar påverkade humöret. Nicholas har idag breddat sin forskning till att även omfatta hur djur kommunicerar med varandra på kemisk väg genom att avge flyktiga ämnen.

Ljud är djurens språk

Vi människor kommunicerar genom vårt språk, som består av sammansatta ljud. Men vi kan även kommunicera på annat sätt som exempelvis kroppsspråk. Vi får även intryck via smak och lukt.

Djur använder sig också av ljud för att kommunicera. Även andra signaler än ljud har betydelse för djur. De tar intryck av allt från visuella signaler till lukt. Djuren måste snabbt ta ställning till hur de ska reagera på dessa signaler för att överleva.

Varje gång Nicholas studerar ett djur, känner han att det är som att försöka lära sig dess språk.

Porträtt Nicholas Aflitto, Cornell University- Jag har till exempel lyckats få barkborrar att inte ta sig in i trästockar genom att använda det ljud som de ger ifrån sig när de är jagade av rovdjur. Det är ett biologiskt relevant ljud som har betydelse för barkborrarna. Hade jag försökt med något ljud som inte är biologiskt relevant för barkborrar, så hade det troligen inte gått så bra. Ljudet hade helt enkelt inte betytt något för barkborrarna, säger Nicholas Aflitto (bilden).

Ljudskrämmor talar inte mössens och andra djurs språk

I handeln säljs diverse ljudskrämmor. De sägs kunna skrämma bort allt från möss och råttor till insekter. Många av dem använder sig av ultraljud, som är ljud med en högre frekvens än 20 000 Hertz. Sådant ljud kan inte uppfattas av människor.

- Jag har hittills inte sett någon fungerande ljudskrämma, som lyckas få bort skadedjur med att använda sig av icke biologiskt relevant ljud. Vetenskapliga studier har inte heller visat på någon effekt hos apparaterna i handeln, säger Nicholas.

Ultraljud hjälper inte mot insekter heller

Ultraljud driver inte bort mygg, löss och spindlar. Myggor kommunicerar dessutom vid lägre ljudfrekvenser än ultraljud.

- Även med insekter krävs biologiskt relevant ljud för att man ska kunna framkalla varaktigt effektiv respons säger Nicholas.

Ljud har dock visat sig kunna dra till sig insekter som myggor. Ett exempel är att fällor som härmar ljudet av honmyggors vingslag, kan locka till sig hanmyggor. Ljudet är artspecifikt, så vingljudet från en viss myggart kommer bara att locka till sig myggor av samma art, inte av andra arter.

Djur vänjer sig vid ljudskrämmor

Möss och råttor kan reagera på en ljudskrämma till att börja med. Det kan ju vara en potentiell fara, men när inget händer, vänjer de sig efter ett tag.

- Djur bortser från ljud som inte medför ett hot. Sådana ljud är helt enkelt inte viktiga för dem. Förklaringen till detta är att djur som blir rädda för varje ljud, inte skulle överleva särskilt länge i sin miljö. Tillvänjning vid ljud är inte heller något som förkommer endast bland däggdjur. Jag har märkt motsvarande effekt vid test på minst en insektsart, säger Nicholas.

För att minska tillvänjningen vid ljud kan ljudet inte användas hela tiden utan slumpvis då och då. Bäst är även att använda biologiskt relevant ljud, alltså använda ljud som är viktigt för just det djuret.

Egentligen är det kanske inte så konstigt att handelns ljudskrämmor inte fungerar. Nicholas igen.

- Det icke biologiska relevanta ljudet från ljudskrämmor skiljer sig egentligen inte från andra mekaniska ljud som ljudet från hemmets värmesystem. Djuren lär sig snabbt att värmesystemet inte kommer att skada dem och fortsätter med vad de håller på med, som om ljudet inte fanns.

Ljudskrämmor säljs - fast de inte fungerar

Varför säljs ultraljudsskrämmor för att jaga bort skadedjur om de inte fungerar?

På 60-talet hade väl vissa en förhoppning om att ultraljud skulle kunna fungera för att skrämma bort skadedjur, men senare forskning har inte gett något stöd för detta. Sedan är intresset för miljövänlig och bekväm bekämpning av skadedjur stort.

Möss och andra små gnagare har ett mycket bredare hörselområde än människor, som sträcker sig långt in i ultraljudsområdet. De hör ultraljud till skillnad från människor, vilket kan vara en förklaring till varför industrin har inriktat sig på att ta fram apparater som avger just ultraljud.

Något som skrämmer skadedjur, men inte stör dig som människa, är ju ett bra försäljningsargument. Att det sedan inte fungerar, är en annan sak. Fast det man kanske inte tänker på är att husdjur som katter och hundar däremot hör ultraljudet.

Skräddarsydda djurskrämmor skulle kunna fungera

Nicholas tror att man kan ändra beteendet hos möss och råttor med ljud. Om man ska konstruera en ljudskrämma som fungerar, skulle en god utgångspunkt kunna vara att använda ljudet från en rädd mus eller en mus som har skadats. Ljud från en mus som larmar om att den förföljs av ett rovdjur, utgör viktig information för andra möss.

De ljudskrämmor som säljs och använder icke biologiskt relevant ljud, är inte effektiva. Men om forskarna lär sig mer om djurens beteende och hur de använder ljud, skulle man i framtiden kunna konstruera nya skrämmor.

Då skulle man kunna kombinera biologiskt relevant ljud med visuella signaler och lukt. Framtidens djurskrämmor skulle i så fall inte bara kunna låta som att de är farliga utan även se skrämmande ut och lukta avskräckande.

Nicholas hoppas att hans forskning kommer att visa hur viktigt ljud är för olika djur och kunna leda fram till utveckling av nya miljövänliga bekämpningsmetoder mot skadedjur, så att inte konventionella metoder behöver användas. Villaägarnas Riksförbund håller tummarna för att han lyckas.

Article available in English: Sonic pest repellents don’t chase away mice and other pests

Mer om elektriska ljudskrämmor

Råttor rycker på axlarna åt elektriska ljudskrämmor

Dyr dubbelbluff för svenskar med skadedjursproblem