PixelImage

Radon: Mät vintertid!

Radon mäts under vintertid

De flesta villaägare vet inte om deras hus har för höga radonvärden eller inte. Gasen kan komma både från marken och från byggmaterial i huset eller både och, vilket gör det svårt att säkert veta utan att ha mätt.

Mätningen är enkel och billig att göra medan en eventuell radonsanering kan bli mer komplicerad – och dyr. För ett par hundralappar får man mätvärdena, antingen genom kommunens försorg eller genom att anlita en privat firma. Villaägaren får några små dosor att lägga ut på anvisade ställen i huset. Där ska de ligga i två månader och mätningen ska göras vintertid, när strålningen är som högst.

Sedan beräknas ett årsmedelvärde. För bara 20 år sedan var 800 becquerel gränsen för sanitär olägenhet, alltså det som bedömdes som hälsofarligt. Sedan dess har riktvärdena halverats två gånger och är idag 200 becquerel, och nu diskuteras alltså en halvering ner till 100.

Kostnaderna för radonsanering är helt beroende av orsakerna. Handlar det om radon från byggmaterialet blå lättbetong, som var mycket vanligt under 1960- och 1970-talen, är lösningen oftast att öka ventilationen.

Har man markradon gäller det att täta mot marken och eventuellt installera en radonsug. Det är viktigt att åtgärderna utförs professionellt för annars finns en risk att man ökar radonmängden i huset, detta om det uppstår fel lufttryck så att radonet sugs in istället för ut. Det går inte att åtgärda markradon med ökad ventilation, då är tvärtom risken att värdena ökar.