PixelImage

Fritidshus: Omvandla till permanenthus - 6 tips

När sommarstugan blir permanenthus: 6 tips från experten

1. Avloppet är det man verkligen bör fundera på, det gäller allmänt men särskilt om huset ligger nära en vattentäkt, grannens brunn eller havet. Om avloppet är gammalt finns det troligen krav på modernisering från kommunen, annars lär det komma. Läs mer på www.avloppsguiden.se.

2. Byggrätten, alltså hur mycket och var du får bygga, bör kontrolleras med kommunen. Många fritidshus är små, kanske vill du bygga till i framtiden?

3. Om det finns eldstad, kontrollera att den fungerar och inte är belagd med eldningsförbud.

4. Vattnets kvalitet och mängd bör kontrolleras, fungerar det för permanentboende? Om det sker en allmän inflyttning i området kommer trycket att öka, likaså om ni planerar att bli fler i familjen.

5. Den ökade belastningen kan ge problem med fukt och mögel. Om väggarna saknar fuktspärr finns risk att varm och fuktig inomhusluft som vandrar utåt kondenserar i väggen och skapar en grogrund för fukt och mögel.

6. Isoleringen kan behöva förbättras, men det bör göras med försiktighet och i samråd med experter.