PixelImage

Säkerhet: Olyckor i hemmet - så farligt är ditt hus

Olyckor i hemmet - så farligt är ditt hus

Innanför hemmets väggar känner sig de flesta av oss trygga – men i själva verket är detta ett högriskområde när det gäller olyckor. Visste du att det är mer än dubbelt så många som skadar sig i hemmiljö, jämfört med i trafiken, varje år? Vi tror att det bästa sättet att skydda sig är att bli medveten om farorna – så varsågod: Så här farligt är ditt hem! 

Ingenstans känner vi hos oss tryggare än hemma. Men många olyckor inträffar i vår egen villa. Hemmafixandet är en stor anledning, visar ny forskning.

Varje år skadas 145 000 människor så illa hemma att de måste söka vård. Knappt hälften av olyckorna sker i vardagsrum, sovrum och hall. Var femte inträffar i köket. Tre fjärdedelar av alla olyckor som kräver akutsjukvård inträffar i hem- och fritidsmiljöer, enligt Myndigheten för samhällsskydd (MSB). Som jämförelse: det är mer än dubbelt så många som skadas i hemmiljön än i trafiken.

Forskning kring olyckor i hemmet

Ragnar Andersson är professor i riskhantering på Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet och forskar kring olyckor i hemmiljön. Han pekar på tre grupper som löper större risk än andra att råka ut för olyckor i hemmet:

– Det gäller barn, äldre och hemmafixare i alla åldrar, säger Ragnar Andersson.

Antalet människor över 65 år som drabbas av olycksfall i hemmiljön ökar. 50 000 äldre läggs in på sjukhus varje år till följd av att de har ramlat, och varje dag dör fler än fyra personer i denna åldersgrupp år till följd av en fallolycka, enligt ny statistik från MSB. Att man ramlar är den absolut vanligaste olycksorsaken när det gäller äldre människor, i åldersgruppen 65–74 år handlar det om drygt 70 procent av skadorna, enligt färsk statistik från MSB.

När äldre personer ramlar kan det bero på yrsel eller att man trampat fel eller att man snubblat på en matta, halkat på golvet, ramlat ur sängen eller fallit då man tagit sig fram med rollator.

– Att äldreolyckorna ökar beror dels på att antalet äldre ökar i vårt land, dels på att de äldre lever längre än tidigare. Det finns många som är gamla länge och som dessutom bor hemma allt längre, många gånger med bristfällig tillsyn, påpekar Ragnar Andersson.

Bränder i bostäder

Just nu studerar Centrum för person­säkerhet bränder i bostäder och Ragnar Andersson säger att äldre är särskilt utsatta när branden väl har brutit ut eftersom de kan ha större svårigheter att släcka en från början liten brand än en yngre person. Dessutom kan rörelsehinder göra att de har svårare att ta sig ut.

Antalet barnolyckor i hemmet har ökat med 50 procent sedan slutet av 1990-talet och de flesta drabbar åldersgruppen 0–3 år. Fall från exempelvis sängar eller bord är vanligt. Stick- och skärsår liksom att barn bränt sig på en varm spishäll eller fått varmt kaffe eller vatten över sig är andra typiska skador.

15 procent av alla olycksfall som kommer till akuten är barn i åldrarna 0–3 och skadorna är ofta hjärnskakning, sår, frakturer eller brännskador.

Så undviker du fallolyckor

 • Använd halkskydd under mattor.
 • Använd halkfria inneskor som sitter stadigt.
 • Ta bort trösklar om du riskerar att snubbla på dem.
 • Se till att belysningen i bostaden är bra.
 • Ha inga lösa sladdar på golven.
 • Ha en telefon nära till hands.
 • Sitt ner när du klär på dig.
 • Använd rätt glasögon vid rätt tillfälle.
 • Ha saker nära till hands.
 • Använd halkmatta i badkar och dusch.

Så skyddar du barnen från elolyckor

 • Se till att eluttagen är petskyddade.
 • Uttagen ska ha inbyggda petskydd. Saknas sådana kan uttagen förses med täckplattor över kontakthylsorna när de inte används.
 • Undvik sladdhärvor på golvet. Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker.
 • Gör spisen mindre farlig. Använd vredspärrar så att barnet inte kan sätta på en platta, tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd.
 • Ta bort lösa sladdar från vägguttaget.
 • Undvik elapparater i barnrummet.
 • Placera sänglampan säkert. Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.
 • Installera jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd eller apparat bryter den strömmen på bråkdelen av en sekund.
 • Undvik lampor som ser ut som leksaker. Undvik lampor som inbjuder till lek, även så kallade nattlampor som sitter direkt i eluttaget. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.
 • Lär barnen elvett. Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.

Ta det lugnt med stegen

Använd alltid en kontrollerad stege som du ställer upp med 75 graders lutning. Byt glidskydd när de gamla är slitna. Undvik att använda stege i följande situationer:

 • Du ska hantera något med båda händerna (som större borrmaskin eller bultpistol).
 • Du ska göra något som kräver att du tar i med kraft.
 • Du ska hantera något som är tungt eller stort.
 • Du ska göra något som tar lång tid.
 • Underlaget är sådant att du inte kan ställa upp stegen säkert. Exempelvis kan golv i våtutrymmen luta, och marken utomhus kan ha nivåskillnader eller ojämnheter.

Olyckor i hemmet: Läs mer

Så farligt är ditt hem - rum för rum

Text: Marianne Hühne von Seth