PixelImage

Brandsäkerhet: Så gör du om det börjar brinna

Om det börjar brinna: Så gör du

Om olyckan är framme och det börjar brinna har du klockan emot dig. Ett snabbt agerande är avgörande för att du ska hindra branden från att få fäste och sprida sig.

Om det börjat brinna, så rekommenderar Brandskyddsföreningen att du gör följande, i den här ordningen: rädda, varna, larma och släck!

1. Rädda!

Rädda den som är i livsfara först - men utan att utsätta dig själv för risker.

Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken stiger uppåt och att det är lättare att se och andas nere vid golvet.

Ta reda på om det brinner bakom en stängd dörr innan du öppnar den. Känn efter upptill på dörren för att avgöra om den är varm - är den det brinner det sannolikt på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.

2. Varna!

Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet

3. Larma!

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

4. Släck!

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Ovanstående turordning rekommenderas av Brandskyddsföreningen. Skulle den specifika situationen kräva något annat, agerar du som du finner lämpligt.