PixelImage

Brandsäkerhet: Brand­öva hemma

Brand­övning hemma

Vad ska ni göra om brandvarnaren piper och huset blir rökfyllt? Ordna en brandövning hemma, där familjen går igenom detta!

  • Lär barnen att de ska ner på golvet, under röken där sikten är fri och luften bättre.
  • Gå igenom vilka olika vägar det finns ut ur bostaden (se till att det finns mer än en). Återsamlingsplatsen ska vara utanför bostand och alla i famlijen måste känna till den.
  • Alla ska veta hur brandsläckaren och brandfilten används och var de finns.
  • Pränta in i barnen att om de råkar starta en eld ska de ropa på hjälp, inte springa och gömma sig.

Lär dig brandöva med Sector Alarm 

8 brandsäkra råd