PixelImage

Ventilation: Orsaker till dålig inomhusluft

Orsaker till dålig inomhusluft

Vanliga symptom på dålig inomhusluft

 • Slemhinne- och luftvägsprob­lem: irritation i näsa och ögon, täppt näsa, torrhetskänsla i svalget, heshet, hosta, infektioner, försämring av astma
 • Hudproblem som känsla av hetta, rodnad i ansiktet och på halsen, torr hud, klåda, utslag, försämring av eksem
 • Allmänna symptom som trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk
 • Komfortproblem som obehaglig lukt, torr eller dålig luft, instängt eller dragigt, för hög eller för låg temperatur

Vanliga orsaker till skadlig inomhusluft

Byggnadskonstruktion

 • Platta på mark med ovanliggande värmeisolering
 • Kall krypgrund
 • Platta tak
 • Otät spärr mellan innervägg och innertak
 • Enstegstätad fasad
 • Vattenskador från läckande rör

Byggnadsmaterial

 • Flytspackel
 • Blå lättbetong
 • Asbest
 • Spånskivor
 • Kreosotbehandlat trä

Ventilation

 • Förändrade luftflöden vid byte av värmekälla
 • Obalans i friskluftsintag och frånluft
 • Fukt i tilluftssystemet
 • Föroreningar i tilluftsfilter, kanalisolering eller tilluftskanaler

Luftfuktigheten

 • Känsla av torr luft kan bero på för hög inomhustemperatur
 • Känsla av torr luft kan bero på föroreningar
 • Luftfuktigheten kan mätas, den varierar med årstid mellan 15 och 60 procent (fuktigast på sommaren)

Kemikalier

 • Formaldehyd
 • Flamskyddsmedel
 • Mjukgörare från plastmattor
 • Fettsyror och aldehyder från linoleummattor
 • Vissa träoljor

Radon

 • Markradon
 • Radon i blå lättbetong

Läs mer

Dålig inomhusluft - en hälsofara