PixelImage

Pool: Fyra saker att tänka på vid poolbygge

Fyra saker att tänka på innan du bygger pool

Beroende på hur din pool utformas, kan den vara bygglovspliktig. En bra början på poolbygget är därför att kontakta byggnadsnämnden.

Familj på uteplats med pool

  • Utgångspunkten är att det inte behövs bygglov för att uppföra en pool. Men lite beroende av hur den är konstruerad kan det ändå krävas bygglov. Detta kan bli fallet om poolen omgärdas av en mur eller ett plank eller byggs in i en altan som i sig bedöms som bygglovspliktig. Marklov kan också krävas om man schaktar marken på så sätt att markens höjdläge ändras avsevärt. En utgångspunkt som många kommuner har för bedömning av om en markförändring är avsevärd är 0,5 meter. Vår rekommendation är därför att alltid kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar poolbygget.
  • Kom ihåg att en anmälan kan behövas om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
  • Du är skyldig att se till att poolen har ordentliga skydd så att inte barn och djur av misstag kan ramla i. Det finns lagstiftning kring detta och olika regler kan gälla beroende på om det är en fast eller lös pool, hur djup den är m m. Läs mer om vilka skyddsåtgärder som krävs på Boverkets hemsida boverket.se.
  • Ska du anlita hantverkare för poolbygget, läs mer om att anlita hantverkare här. Då fackmässigheten på arbetet också är grunden för försäkringsersättning är det viktigt att arbetet blir riktigt gjort.