PixelImage

Brandsäkerhet: Radhusägare måste brandsäkra hemma

Radhusägare måste brandsäkra hemma

Bor du i radhus? Då kan du vara en av de tiotusentals som måste bekosta och åtgärda bristande brandskydd. Detta efter en prejudicerande dom i kammarrätten.

Våren 2015 kom en prejudicerande dom, när kammarrätten i Stockholm dömde en familj i Uppsala att åtgärda brandskyddet inom sex månader. Nu kan Uppsala kommun skicka föreläggande om åtgärder till åtskilliga radhusägare, och fler kommuner förväntas följa Uppsalas exempel.

Inspektion upptäckte dåligt brandskydd

Allt började när Uppsala brandförsvar efter en inspektion av 5 000 bostäder i närmare 1 000 radhuslängor upptäckte att över hälften inte uppfyllde kraven på brandskydd.
Det är kommunerna som tar initiativ till inspektioner av bostäder, och enligt Cecilia Uneram på Svenska brandskyddsföreningen verkar det vara på gång på flera håll i landet.

– Kommunen kan välja hur de vill följa upp resultatet. Ett sätt är att satsa på information för att få folk att frivilligt åtgärda problemet, ett annat är att ge de boende ett föreläggande om att utföra åtgärderna.

Det var alltså det senare som skedde i Uppsala. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som inte medgav prövningstillstånd, så kammarrättens dom står sig.

Cecilia Uneram är förvånad över alla fel som inspektionerna avslöjade:

– Prob­lemen rörde inte bara äldre radhus, som byggdes enligt tidigare byggnormer, utan de förekom även i nya radhus.

Även Räddningstjänsten Syd har gjort en inventering, där visade sig 55 procent av radhusen ha dålig brandsäkerhet.

– Det är sannolikt att det ser ut på samma sätt i resten av landet. Och i så fall är det väldigt många radhus det rör sig om, påpekar Cecilia Uneram.

Vanligaste bristerna att åtgärda

Kravet är att skyddet mellan bostäderna ska stå emot en brand i minst 60 minuter.

– Det rör sig om en kostnad på cirka 20 000 kronor per hushåll för att få ett fullgott brandskydd, och själv skulle jag tycka att det vore en given investering om jag fick reda på att det skulle göra mitt boende säkrare, menar Cecilia Uneram.

Porträtt Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare hos VillaägarnaVillaägarnas byggnadstekniker Malte Rungård (bilden) påtalar att väldigt många småhus har ventilation till vinden ordnad genom att en spalt finns vid takfoten på ömse sidor av huset. Vid brand kan lågor och brandgas följa med luftströmningen upp på vinden från till exempel ett fönster som branden krossat. Det finns numera möjlighet att bygga en vind med stängd takfot, men det kräver en större ombyggnad om huset är gammalt, och speciella åtgärder om man bygger nytt.

För att lösa problemet måste takfoten kompletteras med brandsäkring, exempelvis i form av svällande band som monteras i befintlig öppning och som sväller av värme och därmed stänger takfoten bara vid brand.

Så kollar du ditt hus

– För att ditt radhus ska vara brandsäkert måste det vara tätt gentemot grannen, i ett material som inte brinner, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk expert hos Villaägarna.

– Svaga punkter är vinden och takfoten. Har du krypgrund finns det anledning att kontrollera även den. Kanske har ni i området fått kabel-tv eller fiber dragna i husen? Då bör ni se över att alla genomföringar är brandtäta.

– Ett tips är att gå ihop med dina grannar, eller gå via samfällighetsföreningen, och dela på kostnaden för en besiktningsman.

Text: Peter Wiklund

Har du fler frågor? Ställ din fråga till Villaägarnas rådgivare!