PixelImage

Radon: Radonmätning

Radonmätning - det här gäller

Bästa perioden för att mäta radon i bostaden är mellan oktober och april. Eftersom radon är skadligt, finns gränsvärden för hur mycket som får finnas i bostäder. Det här är vad som gäller.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att radonmätning bör övervägas:

  • Om det är mer än tio år sedan den senaste radonmätningen.
  • Efter en husrenovering, eftersom små sprickor då kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om huset är byggt med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

Villaägarnas expert tillägger:

  • Om du har bytt fönster eller gjort andra ändringar som påverkat ventilationen, bör du också göra en ny radonmätning.

Hur går radonmätning till?

Du beställer enklast dosor från de samarbetspartners som finns bland medlemsrabatter, under kategorin "Radon". De erbjuder rabatterade priser på radonmätning, konsultation, och radonsanering.

Dosorna hängs upp i huset enligt anvisningar från leverantören. Mätperioden bör vara mellan 2 och 3 månader och under perioden oktober till april.

Efter mätperioden skickas dosorna tillbaka för analys. Du får därefter ett protokoll med aktuella värden för din mätning. Om radonvärdet överskrider 200 Bq/m3 bör du vidta åtgärder.

Sedan 2014 finns inte längre bidrag att söka för radonsanering.

Medlemsrabatter inom radon

Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats