PixelImage

Radon: Rökning största risken om du bor i radonhus

Radonhus: Rökning - största riskfaktorn om du bor i ett radonhus

Rökning är största riskfaktorn om du bor i ett radonhus.

Anita Enflo är fil dr och kommunalpolitiker i Danderyd. Hon anser att den nya diskussionen att sänka riktvärdena till 100 becquerel är orimlig. Hon är själv radonforskare och var fram till 2002 anställd vid dåvarande Strålskyddsinstitutet.

Anita EnfloSka du tvingas flytta från ditt hus för att du inte har råd att åtgärda för höga radonvärden? frågar sig Anita Enflo.

–Det kan kosta 100 000–150 000 kronor. I storstadsområdena där huspriserna är höga är detta en överkomlig summa, men i Norrlands inland kan kostnaden motsvara värdet på hela huset.

Anita Enflo slår fast att det är rökning som är den absolut största riskfaktorn för den som bor i ett radonhus. Hon har i många år pekat på den aspekten men den har inte varit i fokus i myndighetsinformationen. Anita Enflo är kritisk till att experter ensidigt riktar in sig på radonsanering när färre rökare skulle ge bättre effekter.

”Orimligt med 25 miljarder kronor”
I sin studie Perspektiv på röknings- och radonrelaterad lungcancer hävdar Anita Enflo att risken för lungcancer från radon är överdriven.

–Är man forskare har man en forskarheder. Hur långt kan man tumma på den? undrar hon retoriskt.

Men hon understryker också att självklart ska riktigt höga radonvärden alltid åtgärdas. Det är helt rätt att det finns en viss risk att drabbas av lungcancer, men den måste sättas in i ett sammanhang där det framgår hur otroligt få fall vi har där radonet ensamt är avgörande.

Därför är det orimligt med kostnader på uppemot 25 miljarder kronor för att eliminera radonet, som är den summa som nämnts om hela bostadsbeståndet skulle saneras. Likaså är det orealistiskt med rivning av hela bostadsområden som skulle bli aktuellt där det inte går att sanera, anser Anita Enflo.

Enligt henne finns denna uppfattning också på hennes gamla arbetsplats, nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten.

–I korridorerna kunde man höra att ”Det är fler som lever på radon än som dör av radon”.

 

FAKTA: Dödsorsaker i Sverige

 • Arbetsplatsolyckor (2009): 44
 • Lungcancer, orsakad av radon, icke-rökare: 50
 • Anmälda mord, dråp, dödsmisshandel (2009): 230
 • Lungcancer, radon i kombination med rökning: 450
 • Trafikdöda(2009): 355
 • Självmord (2007): 1 443
 • Felbehandlingar och misstag i sjukvården (beräkningar): 3 000
 • All lungcancer, de flesta p g a enbart rökning(2008): 3 673
 • Hjärtinfarkt (2008): 8 840
 • All cancer (2008): 22 555
 • Cirkulations- och kärlsjukdomar (2008): 37 466
 • Alla dödsorsaker, totalt antal döda (2008): 91 542

Källor: Socialstyrelsen, Karolinska institutet, Brottsförebyggande rådet m fl.

Text: Marianne Hühne von Seth
Foto: Getty och Maria Djurskog