PixelImage

Vinter: Snöröjningsregler för villaägare

Snöröjningsregler för villaägare

En undersökning från Villaägarna visar att ansvaret för snöröjningen varierar mellan landets kommuner.

  • I de flesta kommuner inklusive Göteborg och Malmö har du som villaägare ansvar för att skotta trottoaren utanför huset. I Stockholm däremot är det kommunen som ansvarar för detta. Läs mer nedan i utredningen.
  • På din egen tomt har du alltid ansvar för all snöröjning.
  • Tänk på att du alltid har ansvar för att inte snö eller istappar kan falla ner och skada någon, både på din egen tomt och på annans tomt.
  • Det kan också finnas regler för om du får använda salt eller inte. I Göteborg och flera andra kommuner är det förbjudet att strö ut salt för att smälta bort is och snö. Det kan dock vara okej att blanda ut sanden med salt för att förhindra hopfrysning.
  • Vissa kommuner skänker sand eller flis till villaägare för halkbekämpning.
  • Om plogbilen har lagt upp snö på trottoaren är det inte din skyldighet att ta bort den – här finns dock en oklarhet eftersom du är skyldig att ta bort snö som snöar ner på trottoaren och det kan vara svårt att veta vilken snö som är vilken.

Beror på var du bor
En undersökning som Villaägarnas Riksförbund genomfört visar att:

  • i 6 av 10 kommuner ansvarar småhusägaren för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser.
  • i 7 av 10 kommuner ansvarar småhusägaren normalt för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.
  • i ett fåtal kommuner är småhusägaren skyldig att snöröja vid ett visst snödjup. I Enköping ska småhusägaren vara beredd att börja skotta vid 5 cm och i Bjuv 3-5 cm.

Läs mer

Ta del av hela undersökningen: Varierande ansvar för snöröjning