PixelImage

Elavbrott: Så förbereder du dig

Stormvarning - hur du förbereder dig

Rejäla oväder och stormar kan ställa till med stora skador. Men det finns en hel del man kan göra för att förbereda sig så att eventuella skador. 

Stormförberedelser behöver inte betyda komplicerade åtgärder eller stora investeringar för husägaren.

– Sunt förnuft och framförhållning räcker långt. Man ska förbereda sig i god tid och utifrån sin egen situation, säger Jan Alsander, utbildningschef på Civilförsvarsförbundet.

De största farorna för människor, hus och bilar vid en storm är fallande träd och elledningar, och om vinden får tag i takplåtar och takpannor. Kolla därför att takplåtarna sitter fast och att alla takpannorna är hela och ligger stadigt. Om vinden sliter av en första takplåt ökar risken för att hela taket blåser av bit för bit. Se också till taken på uthus, cykelbodar och carportar på samma sätt.

Och hur är det med träden på din och grannarnas tomt? Om något träd är murket bör man ta ner det, inte i panik när stormen redan börjat vina utan långt tidigare.

Det kan också vara bra att ta bort större lösa saker från tomten så att de inte blåser i väg och skadar t ex fönster eller bilar.

Naturliga faror
Tänk igenom vad som kan hända om vattnet stiger. En brunn i garagenedfarten, igensatt av löv eller annat, kan göra att ett kraftigt regn eller vatten från ett översvämmat vattendrag rinner in och fyller hela källargolvet.

– Det kan också bli tvärtom, säger Jan. Om ett vattendrag svämmar över kan vattnet gå bakvägen i dagvattenavloppet och komma upp ur golvbrunnar i källaren. Då kan man skydda genom att täta brunnarna med plast med några tegelstenar ovanpå.

Glöm inte heller att ta upp värdesaker från källaren om vatten riskerar att tränga in. Bär upp möbler, datorer, och annat värdefullt högre upp i huset. Flytta även upp familjefoton, viktiga dokument och annat som har affektionsvärde eller kan vara bra att ha i en kommande kontakt med försäkringsbolaget.

stormvarning fotograferaFotografera
En bra idé är att fotografera av hemmet. Ta bilder på alla rum från olika håll. Ta även bilder på bohag och dyr utrustning som möbler, datorer, hemmabio, musikmöbler, dyrare sportutrustning och annat.

Bilderna ska du inte förvara hemma utan på någon annan plats. Bilderna kan vara värdefulla dels för din egen del, dels i kontakten med försäkringsbolaget efter till exempel en översvämning, ett inbrott eller en brand.

När stormen slår till. Om stormen slår till och något allvarligt händer ska man ringa Räddningstjänsten 112. De gör prioritering utifrån den allmänna situationen. I första hand rycker man ut för att rädda och skydda liv, i andra hand för att rädda hus, bilar och annan egendom.

– Det är viktigt att man inte utsätter sig för fara i en krissituation, säger Jan. Elledningar som hamnat på marken är livsfarliga. Vänta också med att börja röja. Man ska inte gå ut och ta itu med fallna träd och andra farliga saker när man är uppskärrad, eftersom man då har svårare att agera förnuftigt.

Elavbrott. Mänskligheten har klarat sig utan el i hundratusentals år, så ett par dagar utan el klarar alla lätt om man är någorlunda förberedd.

– Man kan hålla värmen med braskamin om man har en sådan, säger Jan. Flytta in hela familjen i samma rum så håller man värmen lättare. Tappa även upp vatten i plastdunkar innan stormen kommer. Cirka 10 liter per person och dygn behövs för att täcka minimibehovet av dricks-, tvätt- och matlagningsvatten.

En batteridriven radio är viktigt för att kunna lyssna på information om läget. Likaså ficklampor och mobiltelefoner med laddade batterier.

– Man ska inte dramatisera i onödan, avslutar Jan. Människor kommer sällan till skada på grund av storm eller översvämning på våra breddgrader jämfört med andra delar av världen. Är man bara rätt förberedd kan man både skydda sig själv och sin egendom.

stormvarningBra att ha hemma

 • Brandvarnare och brandsläckare.
 • Stormkök med bränsle för matlagning.
 • Dricksvatten i dunkar.
 • Torr mat som pasta, potatismos, och konserver.
 • Sovsäckar, liggunderlag, varma kläder.
 • Batteridriven radio, ficklampor och mobiltelefoner med laddade extra batterier.

Tänk på säkerheten

 • Se upp med levande ljus. Någon måste alltid ha koll på levande ljus och spritköket inomhus.
 • Gå inte nära ett nedfallet träd som hamnat på taket eller på ett annat träd. Det kan plötsligt falla vidare ner på marken.
 • Gå inte nära nedfallna elledningar.
 • Om trycket minskar i vattenkranen tyder det på att vattenledningarna är skadade. Då kan det komma in smuts i vattnet som ger sjukdomar.

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet kan på förfrågan besöka kvarter och hålla kostnadsfria kurser från en timme till en heldag. Då får kursdeltagarna kunskaper för att klara sig själva och hjälpa andra i utsatta lägen. Mer information finns på Civilförsvarsförbundets hemsida http: www.civil.se
Titta under Praktiska råd. Där finns information och råd om bland annat:

 • Elavbrott
 • Översvämning
 • Checklista från försäkringsbolaget
 • Broschyren "Elavbrott -Vad gör vi nu?" finns att printa ut.

Artikeln är hämtad ur medlemstidningen Villaägaren nr 5-2008.
Text: Tony Bjurman
Foto: Stefan Gustafsson