PixelImage

Ventilation: Så kontrollerar du den

Ventilationen – så kontrollerar du den

En god luftväxling påverkar din hälsa och allmänna komfort. Här får du tips om hur du kontrollerar ventilationen och åtgärdar eventuella brister.

Kontrollera ventilerna

Kontrollera att det finns ventiler som ska släppa in uteluften.
I äldre hus kommer luften in genom tätningslisten runt fönstren. I nyare genom ventiler vid fönster eller i vägg. Är de övertapetserade kan du sätta in spaltventiler i fönsterkarmen. I äldre hus kan du ta bort hela eller en del av fönstrets övre tätningslist för att släppa in luft. Dammsug ventilerna.

Sätt ett papper mot köksfläkten, öppna eldstadens (om sådan finns) ventilationsgaller och frånluftsventilerna. Sugs papperet fast har du en tillräcklig ventilation.

Byt ut ventiler som inte längre går att reglera.

Cirkulation

Luften ska komma in i sovrum, vardagsrum och allrum, vidare mot kök och badrum, där luften går ut. Se till att luften i sovrum och vardagsrum kan ta sig ut ur rummet genom att installera till exempel en spaltventil i överkanten på dörrkarmen eller alternativt kan dörren kapas 5-10 mm i underkant, så att en spalt skapas mot tröskeln.

Vädra korsdrag 

Luftfuktigheten, den relativa fuktigheten, inomhus bör vara mellan 40-60 %. Den mäts lätt med en hygrometer. Om luften är för fuktig kan vädring med korsdrag 5 minuter vintertid och 10-15 minuter sommartid sänka fuktnivån i luften.

Rengör

Rengör ventilationsaggregat, fläktar och kanaler regelbundet (var 3:e till vart 6:e år beroende på anläggning). Om aggregatet har filter bör dessa bytas enligt tillverkarens anvisningar, normalt 1 till 2 gånger per år.

Vill du veta mer om ventilation?