PixelImage

Renovering: Bästa tipsen för värmeisolering

Värmeisolering - Bästa tipsen!

Hur ska man gå tillväga när man värmeisolerar sitt hem? Vi har svaren på när du ska använda lösull och hur du isolerar vattenrör och tilläggsisolerar golvet. 

 

 • Använd lösull när du isolerar på vinden: Enklast vid tilläggsisolering är i de flesta fall lösull som sprutas in av en entreprenör. Med lösull är det lättare att få ett helt täckande isolerskikt ovanpå den gamla isoleringen.
  Tänk på: Om huset har takfotsventilation måste spalten förlängas upp längs taket så att inte den tillkommande isoleringen hindrar ventilationen.
  Konsekvenser: Tilläggsisoleringen medför även förändrade förhållanden på vinden vilket kan vara en nackdel för klimatet på vinden. Det blir varmare inne men samtidigt kallare på vinden.
  Läs mer om hur du tilläggsisolerar vinden!
 • Det mest lönsamma: Alla småhus läcker värme. Vad som är mest lönsamt beror på när huset är byggt. Enligt Energimyndigheten läcker fönster och dörrar ut cirka 35 % av husets totala förluster. Taket läcker ut 15 %, väggar 20 %, golv till mark 15 % och ventilationen läcker ut 15 %. Att tilläggsisolera vinden är i de flesta fall den åtgärd som är mest lönsam.
 • Värmeisolering av krypgrunder görs för att inte den kalla marken och luften utanför ska kyla ner krypgrundens luft så att fukten i den luften kondenserar. 
 • Andra åtgärder som också är värmeekonomiskt lönsamma: Man kan åtgärda fönstren eller förbättra fönstrens isoleringsförmåga. Eller så kan du byta ut dem. Du kan också komplettera med ett extra energiglas.

Om du ska:

 • Lägga om taket: Isolera på råsponten. Om man ska lägga om ett tak med pannor så kan isolering på råsponten och under underlagspappen minska risken för fukt och mögelskador.
 • Isolera vattenrör: För att spara energi och samtidigt få kallt vatten när man vill ha kallt vatten och varmt när man vill ha varmt vatten kan vattenledningarna i huset värmeisoleras. 
  Tänk på att kondensisolera kallvattenröret.
 • Tilläggsisolera golv: Många vill minska obehaget av kalla golv. Att göra golven varmare medför att andra delar av huset kan skadas av fukt. 

Kontakta konsult

 • Precis som man anlitar proffs för att serva bilen ska man se kostnaderna för en konsult som en investering i husets fortsatta värde. 

Tänk på!

Använd samma material som huset redan har. Men om du till exempel har sågspån som vindisolering så bör du byta den mot bättre material. Rådgör med din lokala bygghandel eller byggnadsvårdsbutik. 

Vill du veta mer?

Tips om målning

Allt du behöver veta om mögel!

Tips för hus med torpargrund

Rådgivningens vanligaste frågor