PixelImage

Skadedjur: Vägglössen eskalerar i Sverige

Vägglössen eskalerar i Sverige

Vägglöss är ovälkomna fripassagerare i våra väskor när vi återvänder från långväga resor. De blodsugande inkräktarna har ökat lavinartat de senaste fem åren. 

Fattigdom, smuts och en förgången tid. Länge trodde vi att vägglössen var utrotade i Sverige och allra minst trodde vi att de lika gärna kan dyka upp i den välskötta villan som i torftigare bostäder.

– Vägglössproblemet har eskalerat med 800 procent de senaste fem åren i Stockholm. De följer med oss hem från resor utomlands, säger Sven Jeppsson som är platschef på Anticimex i Stockholm.

Det finns ingen myndighet som har koll på hur många skadedjur vi har i Sverige eller var de trivs bäst. Men det största saneringsföretaget för statistik utifrån antalet utryckningar, både rikstäckande och regionalt.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I Stockholm gjorde företaget elva saneringar år 1992. Tio år senare var siffran 185 utryckningar på ett år. Som jämförelse kan nämnas att bara i Malmö rycker saneringsföretaget numera ut tio gånger – per dag. I år handlar det om minst 10 000 fall i hela landet, en tiodubbling på fem år.

Löss var länge skämmigt och något som förde tankarna till Vilhelm Mobergs Utvandrarna där lössen härjade hos Robert i drängkammaren redan hemma i Småland. Inte heller idag är det precis högstatus att ha fått besök av dessa blodsugare, som är mycket svåra att bli av med. Det är viktigt att veta att vägglössens framfart har helt andra orsaker än dålig hygien, även om framför allt dammsugning kan ha en viss effekt.

Vägglössen tar vi med oss hem från resor. Vi reser mer till länder där löss och annan ohyra är vanligare. Över hela världen syns att spridningen ökar. Det beror på att det inte bara är vi svenskar som reser mer, det gäller människor i alla världsdelar.

– Tidigare fanns det bra bekämpningsmedel men på grund av cancerrisken är vi mer restriktiva idag. Därför är bekämpningsmedlen lite sämre och lössen har blivit mer motståndskraftiga, säger Sven Jeppsson.

Bra på att gömma sig

En sanering av en villa kan bli långvarig. Man kan inte utrota lössen själv eftersom de gömmer sig i springor och djupt inne i möbler och väggar. Det handlar om minst två saneringar med två veckors mellanrum.

All sanering börjar med en grundlig städning, där dammsugaren gör grundjobbet. Att vi tar allt lättare på städning idag jämfört med för några årtionden sedan underlättar för vägglössen att gömma sig. Men man kommer förstås inte åt dem inne i sängbottnar eller springor i väggarna.

Saneringsföretagen använder kisel -eller alger i kombination med värme eller kyla. För en villaägare kan det vara idé att ställa in bagaget i bastun efter hemkomsten från en utlandsresa, eftersom ohyran dör vid 67 grader. Stark kyla har samma effekt.

Men det allra bästa är att se till att vägglössen aldrig kommer in i huset.

Läs mer

- Vi började höra ljud under badrummet... 

Fem råd för att undvika skadedjur